Općina Centar će nabaviti kombi vozila za preduzeće GRAS

0
Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić održao je sastanak sa ministrom saobraćaja Kantona Sarajevo Mujom Fišom i delegacijom KJKP Gras koju su činili generalni direktor Avdo Vatrić i izvršni direktor za autobuski i minibuski saobraćaj Jakub Kubur.
Na sastanku je načelnik Ajnadžić izrazio spremnost lokalne zajednice da izdvoji sredstva za nabavku novih kombi vozila, kao i preuzimanje upravljanja kosim liftom na Ciglanama. 
Ajnadžić je kazao da je povod sastanka rekapitulacija usluga koje KJKP Gras pruža građanima Centra, ali i razgovor o problemima koji se javljaju naspram toga.

“Naš cilj je uspostavljanje redovnih minibuskih linija prema padinskim naseljima u općini Centar – Soukbunar, Koševsko brdo, Nahorevo-Pionirska dolina, te Podhrastovi-Soukbunar, kako bi stanovnici ovih dijelova općine Centar dobili adekvatan gradski prevoz kakav i zaslužuju. Općina Centar je u mogućnosti da uloži određena finansijska sredstva za nabavku novih minibusa koji bi bili u našem vlasništvu, a predati Grasu na korištenje”, naglasio je Ajnadžić i dodao da je Općina Centar zbog stalnih zahtjeva građana zainteresirana za preuzimanje upravljanja kosim liftom na Ciglanama, te da će se u narednom periodu Općinsko vijeće Centar izjasniti o tome i dostaviti konačnu odluku.

Direktor Vatrić je istakao da za ovo preduzeće najveći problem predstavlja nedostatak minibusa koji novi koštaju oko 140.000 KM i stoga je ovakva inicijativa više nego dobrodošla. 

Za rješavanje pitanja upravljanja nad kosim liftom na Ciglanama preduzeće Gras će nakon donesene odluke Općinskog vijeća uputiti saglasnost prema Ministarstvu saobraćaja KS kako bi se to pitanje proslijedilo na Skupštinu Kantona Sarajevo koja o tome donosi konačnu odluku.

“Jako nas raduje spremnost Općine Centar i načelnika Ajnadžića da nabavi nova kombi vozila za padinske dijelove na kojima zaista imamo mnogo problema. Što se tiče kosog lifta moram naglasiti da je i nama u interesu da lift preuzme neko ko će moći uložiti sredstva u njegov generalni remont”, kazao je Vatrić.

Ministar Fišo je naglasio da su građani Kantona Sarajevo nezadovoljni kvalitetom usluga koje pruža KJKP Gras, te da treba uložiti maksimalne napore kako bi se to stanje promijenilo.

“Želim se zahvaliti Općini Centar na ponuđenoj pomoći za kupovinu minibusa. Mislim da bi time definitivno bio riješen problem minibuskog saobraćaja. Činjenica da u gradu trenutno saobraća 60 autobusa, a potrebno je 100, te 22 minibusa, a potrebno je 44, pokazuje da je kvalitet pružanja usluga na veoma niskom nivou. Iskreno se nadam da će ovo o čemu smo razgovarali uroditi plodom, a Ministarstvo saobraćaja vam daje punu podršku”, istakao je Fišo.