Oktobarske cijene u BiH veće za 0,9 odsto

0

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru u prosjeku su veće za 0,9 odsto u odnosu na septembar.

Odjeća i obuća su u prosjeku skuplji za 2,7 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 5,4 odsto, prevoz za 1,1 odsto, obrazovanje za 0,4 odsto, za koliko su u prosjeku skuplja ostala dobra i usluge, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U oktobru u odnosu na septembar, hrana i bezalkoholna pića su u prosjeku jeftinija za 0,3 odsto, alkoholna pića i duvan, namještaj i aparati za domaćinstvo, komunikacije, te rekreacija i kultura za po 0,4 odsto.

Nivo cijena u oktobru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 1,8 odsto.

Hrana i bezalkoholna pića su u prosjeku skuplji za 0,1 odsto, alkoholna pića i duvan za 5,9 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 3,8 odsto, zdravstvo za 2,4 odsto, prevoz za 12,7 odsto, rekreacija i kultura za 1,1 odsto, obrazovanje za 0,5 odsto, a restorani i hoteli za 0,5 odsto.

Odjeća i obuća su u prosjeku jeftiniji za 10,4 odsto, namještaj, aparati za domaćinstvo te redovno održavanje kuće za 1,5 odsto, komunikacije za 0,4 odsto, a ostala dobra i usluge su u prosjeku jeftiniji za 0,9 odsto.

Srna