Održiva tranzicija: Četiri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini će uskoro dobiti svoje tranzicijske planove

0

Uspješno je završen drugi krug konsultacijskih sastanaka u okviru programa “BiH SuTra”, čime su četiri lokalne zajednice bliže finaliziranju svojih tranzicijskih planova.

U okviru inicijalnih aktivnosti programa “BiH SuTra”, krajem 2023. godine općine/opštine Banovići, Breza i Ugljevik, zajedno sa Gradom Živinice, definisale su Vizije do 2050. godine, usklađene sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Ove vizije su vodile kreiranje prvog nacrta tranzicijskih planova, u kojima su navedeni ciljevi, mjere i aktivnosti kroz pet razvojnih pravaca za kratkoročni, srednjoročni i dugoročni period. Ovi planovi integrišu rodnu ravnopravnost, socijalnu jednakost i borbu protiv siromaštva kao bitne aspekte pravedne tranzicije.

U prvom krugu konsultacijskih sastanaka održanih u aprilu ove godine, predložene mjere i aktivnosti su predstavljene zainteresovanim stranama iz različitih sektora u četiri regije bogate ugljem. Drugi krug sastanaka koji je održan u junu u jedinicama lokalnih samouprava, bio je fokusiran na detaljne prezentacije kratkoročnih aktivnosti planiranih za period 2025 – 2027. Predstavnici iz svake pilot oblasti pozvani su da daju povratne informacije o ovim aktivnostima do 1. jula 2024., što će doprinijeti finalizaciji tranzicijskih planova općina/opština Banovići, Breza, Ugljevik i Grada Živinice do sredine jula 2024. godine.

Junski događaji su pružili pregled trenutnih dešavanja na svakom od pet razvojnih pravaca: dekarbonizacija, cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja, održiva poljoprivreda, zaštita prirode i biodiverziteta. Programski stručnjaci su istakli kratkoročne aktivnosti uključene u Operativni plan za održivu tranziciju tokom perioda 2025 – 2027.

“Drugi krug konsultacija sa zainteresovanim stranama u jedinicama lokalne samouprave nam je dao određene smjernice i komentare o tome na koji način treba definisati i oblikovati aktivnosti i šta je ono što bi u kratkom roku bilo izvodljivo i što bi bio prioritet određenih jedinica lokalne samouprave. Ono što smo primijetili tokom održanih događaja jeste da i drugi razvojni pravci održive tranzicije, pored aktuelnih pitanja energije i dekarbonizacije, privlače jako mnogo pažnje u lokalnim zajednicama te da je važno baviti se i zaštitom prirode i biodiverziteta, poljoprivredom i drugim oblastima”, zaključila je Saša Solujić, voditeljica programa “BiH SuTra”.

Finalni tranzicijski planovi će također uključivati ​​procjene finansijskih sredstava za implementaciju svake predložene mjere za pet razvojnih pravaca. Na osnovu toga, Banovići, Breza, Ugljevik i Živinice će prioritizirati mjere u skladu sa raspoloživim resursima. “BiH SuTra” program, koji provodi Štokholmski institut za okoliš (SEI), uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), će pomoći implementaciju dvije prioritetne (neinfrastrukturne) mjere u svakoj programskoj jedinici lokalne samouprave po usvajanju operativnih trogodišnjih planova, a u skladu sa postojećim zakonskim regulativama.

“BiH SuTra” ima za cilj njegovanje održivijeg društva i poboljšanje uslova okoliša i životnih uslova u regijama bogatim ugljem Bosne i Hercegovine, postavljajući kurs za dugoročne, srednjoročne i kratkoročne ciljeve kroz participativne i sveobuhvatne procese planiranja.