Održana stručna konferencija ’’Privatna bezbjednost u cyber prostoru’’ u organizaciji Sector Security

0

Kompanija “Sector Security” je prva agencija u indistriji private bezbjednosti u BiH koja je organizovala stručnu konferenciju sa ciljem bezbjednosti u sajber prostoru.

Kao vodeća kompanija na polju bezbjednosti i fizičko – tehničke zaštite u BiH, Sector Security je tokom svog rada uočila i susreće se sa činjenicom da brojni poslovni subjekti nisu upoznati sa novim vidom kriminaliteta – sajber kriminalitetom, koji postaje sve izraženiji.

Cilj konferencije je bio da se prikažu stručna dostignuća u oblasti zaštite sajber prostora, kao i mogućnosti njihove primjene u praksi od strane javnog i privatnog sektora i fizičkih subjekata. Sector Security kao odgovorna i inovativna kompanija, radi aktivno na prevenciji i rješavanju problematike koju nose sajber prijetnje.

Stručni tim Sector Security je na konferenciji ukazao na opasnosti, izazove i prijetnje koje po privatnu i javnu bezbjednost nosi sajber kriminal. Sector Security je, zajedno sa institucijama i partnerima, upoznao javnost sa ovim vidom kriminaliteta, kao i oblicima zaštite koji se mogu primijeniti.

Na konferenciji su govorili istraživači, naučnici i praktičari sa vodećim međunarodnim iskustvom u prepoznavanju sajber opasnosti i ugrožavanja bezbjednosti, kao i predstaviti načine prevencije i suprostavljanja prijetnjama: prof. dr Predrag Puharić – Fakultet kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija – Univerzitet u Sarajevu, prof. dr Sabina Baraković – Ministarstvo bezbjednosti BiH, Eldin Mulić – Aranea consalting – Sarajevo, prof. dr Nenad Putnik – Fakultet bezbjednosti u Beogradu, prof. Dr Ljubinko Mitrović – Ombusmen BiH, dr Gojko Pavlović – Miniatarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Jovo Marković – MUP RS, Ivan Štrbac – Prointer ITSS/Check Point-Beograd, Željko Zorić – Sector Security.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici javnih institucija, domaćih i stranih kompanija, diplomatskog kora, akademske javnosti i medija.