Održana konferencija “Građevinarstvo i infrastruktura šest ekonomija zapadnog Balkana”

0

U ime Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana (KIF ZB), u okviru EU projekta “EU podrška KIF ZB”, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s komorama u regiji i EEN mrežom, organizirala je veliki hibridni događaj iz oblasti građevinskog i srodnih sektora pod nazivom “Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija zapadnog Balkana”.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić izjavio je da najveće probleme u građevinskom sektoru predstavljaju odlazak mladih, dugo čekanje na radne dozvole, kao i priznavanje različitih certifikata i diploma.

Egrlić je pred početak konferencije rekao novinarima da je cilj uvezivanje građevinskog sektora u šest ekonomija zapadnog Balkana, s koje će poslati poruku da je značajno da građevinari imaju veću mobilnost, priznavanje certifikata i mogućnost bržeg izdavanja radnih dozvola.

Naglasio je da je razvojem investicija u BiH došlo i do razvoja građevinskog sektora, ali da su otežani uvjeti zbog nedostatka kvalificirane radne snage i odlaska mladih.

Najvažnije je integriranje građevinskog sektora, formiranje konzorcija i zajedničko nastupanje na trećim velikim tržištima, rekao je Egrlić i dodao da BiH u gotovo svim zemljama regiona ima kompanije koje su izrasle i da bi zajedno mogli daleko više uraditi.

On je istakao da Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana uz ovaj EU projekt “EU podrška KIF ZB”, radi na još nekoliko projekata, među kojima je i projekt dualnog obrazovanja, kao i da je i u regionu sada više od 20 miliona eura odobreno za dualno obrazovanje i prekvalifikaciju. U tom smislu i građevinski sektor uzima značajno učešće i na takav način možemo postići i kvalificirati dodatnu radnu snagu i boljim standardom motivirati ljude da rade, rekao je Egrlić.

On je napomenuo da bi u narednom periodu bilo važno da dođe do rasterećenja poreza i doprinosa na plaće kako bi radnici dobili veći neto iznos i kako bi bili motivirani da ostanu.