Održan sastanak predstavnika UPFBiH i poslodavaca sa područja Goražda

0

Udruženje poslodavaca u FBiH, u saradnji sa kantonalnom članicom – Udruženjem poslodavaca BPK Goražde organizovalo je 14. februara 2024. godine sastanak privrednika sa područja Goražda, s ciljem prezentacije rada, aktivnosti, kao i prioriteta za rasterećenje privrede.

– Redovno održavamo sastanke sa članicama da vidimo koji su to eventualno novi problem i prioriteti na kojima trebamo da radimo s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta na nivou Federacije, ali i na nivou kantona, jer kantoni imaju svoje nadležnosti. Cilj nam je održati dijalog i razmijeniti informacije. Fokus Udruženja poslodavaca u FBiH su fiskalne reforme, odnosno rasterećenje cijene rada i liberalizacija tržišta rada. Činjenica je da se susrećemo sa hroničnim nedostatkom radnika na domaćem terenu te pokušavamo omogućiti, usvajanjem seta zakona,

zapošljavanje studenata, osoba sa invaliditetom, penzionera koji žele i produženi radni angažman, te stranaca – kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Sastanku je prisustvovao i premijer Vlade BPK Edin Ćulov koji je naglasio važnost saradnje  realnog i javnog sektora.

– Realni sektor je u ogromnim problemima. Imamo puno fiskalnih i parafiskalnih nameta, a javni sektor živi od tih fiskalnih i parafiskalnih nameta, taksi i poreza. Realni sektor nema adekvatnih uslovi za poslovanje, ne može dobiti prave usluge, a zakoni su složeni, komplikovani i teško ih je mijenjati jer izmjene idu sporo – kazao je Ćulov.

Predstavnici Udruženja poslodavaca BPK Goražde na čelu sa predsjednicom i članicom Upravnog odbora UPFBiH Šejlom Bojadžija, pored pitanja fiskalnih i parafiskalnih reformi i reformi tržišta rada, upozorili su na važnost reformi u oblasti zdravstvene i socijalna zaštite, sistema obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić naglasio je da je uspostavljanje bolje i čvršće saradnje među privrednicima u FBiH te zajednički rad sa vlastima na poboljšanju poslovnog ambijenta cilj je ovakvih i sličnih okupljanja privrednika i obrtnika u FBiH.