Održan događaj „Energetska neovisnost u BiH: Vodič kroz izgradnju FNE za vlastitu upotrebu“

0

ProCredit Bank i Hifa-Oil su juče, četvrtak 15.02.2024., u Matuzićima kod Tešnja organizirali događaj koji je bio posvećen izgradnji i finansiranju fotonaponskih elektrana (FNE) za vlastitu potrošnju.

Namjera događaja „Energetska neovisnost: Vodič kroz izgradnju FNE za vlastitu upotrebu“ bila je osigurati sveobuhvatnu, informativnu platformu koja je istražila prednosti, izazove i mogućnosti FNE projekata kroz prezentirane prakse, panel diskusiju i predavanja stručnjaka i stručnjakinja na ovom polju.

Kenan Ahmetlić, član Uprave Hifa-Oil kaže kako je cilj ovog događaja bio prvenstveno pomoći zainteresovanim kompanijama i pojedincima u BiH da na jednom mjestu dobiju sve potrebne i korisne informacije o izgradnji i finansiranju fotonaponskih elektrana (FNE) za vlastitu potrošnju.

„Kroz primjere i priče naših klijenata željeli smo predstaviti prednosti koje donosi vlastita energetska neovisnost, kolike uštede se mogu ostvariti i u kojem periodu mogu očekivati povrat investiranih sredstava“, rekao je Ahmetlić po završetku događaja.

Veliki broj domaćih kompanija, neovisno o njihovoj veličini, zbog kretanja cijena električne energije na međunarodnom tržištu u investiciji u FNE vidi ozbiljnu priliku za ostvarenje dodatnih prihoda. Ulaganje u solarne elektrane čija je namjena komercijalnog karaktera, odnosno prodaja električne energije otkupljivačima, znači i mogućnost diversifikacije portfolija.

This slideshow requires JavaScript.

Motivisani visokim otkupnim cijenama, kompanije i pojedinci se sve češće odlučuju da ulažu u ove projekte sa ciljem ostvarivanja dodatnih prihoda. Upravo njima je, između ostalih, bio namijenjen ovaj event u organizaciji ProCredit Bank i Hifa-Oil d.o.o., kao vrijedan izvor informacija, i to kroz primjere iz prakse.

Predsjednik Uprave ProCredit Bank, Amir Salkanović, je u pozdravnom govoru naglasio kako bankarski sektor ima ključnu ulogu u finansiranju održivog razvoja i zelenih inicijativa, što je sve važnije u kontekstu globalnih klimatskih izazova. Ovo svakako uključuje finansiranje projekata obnovljive energije i energetske efikasnosti.

„Organizacija ovog i sličnih događaja je od izuzetnog značaja za bh. privrednike jer omogućuje razmenu ideja, razgovor o najboljim praksama i, u konačnici, edukaciju u vezi s održivim poslovanjem. Informisane odluke su ključne u postizanju ekonomskog napretka. Događaj je pružio platformu za bolje razumijevanje mogućnosti finansiranja FNE i implementacije projekata koji podržavaju održivost i energetsku tranziciju”, zaključio je Salkanović.

Namjera „Vodiča kroz izgradnju FNE za vlastitu upotrebu“ bila je potaknuti sve sudionike i zainteresirane na aktivno učešće u diskusiji o izgradnji FNE, u cilju zajedničkog istraživanja svih dostupnih mogućnosti koje FNE pružaju za unapređenje poslovanja i njihovom doprinosu održivom razvoju u Bosni i Hercegovini.