Održan 11. sastanak predstavnika banaka i finansijskih institucija BiH

0

U organizaciji Udruženja banaka Bosne i Hercegovine 11. novembra ove godine u Sarajevu je održan tradicionalni, 11. redovni godišnji sastanak “Banke i finansijske institucije”.

Predstavnici Centralne banke BiH, bh. komercijalnih banaka, državnog i entitetskih ministarstava finansija i agencija za bankarstvo, te Agencije za osiguranje depozita BiH razgovarali su o novim zakonima o bankama, kreditnom obimu i pismu namjere koje su predstavnici bh. vlasti uputili MMF-u.

U uvodnom izlaganju dr. Senad Softić, guverner CBBiH, osim kratkih presjeka i analize dešavanja u bankarstvu, istakao je potrebu dijaloga sa bankarima u smislu zajedničkog djelovanja u razvoju bankarskog sektora. 

Uvodna izlaganja predstavnika pomenutih institucija i diskusije ukazali su na probleme, ali i opredjeljenje da se zajedničkim naporima struke i državnih institucija, između ostalog, vezano i za zakone o bankama, iznađu najkvalitetnija rješenja.

Pismo namjere je obavezujuće i preuzeto se mora ispuniti, istaknuto je na sastanku. Također, naglašeno je da zakoni o bankama određuju kvalitet i način poslovanja finansijskog sektora, kao i da od njih zavisi budućnost sektora, pa je stoga, kako bi se stvorio optimalan zakonski okvir, komunikacija i saradnja banaka i državnih – zakonodavnih organa nužna i neophodna. 

“Ako smanjimo NPL-ove i uz to povećamo adekvatnost kapitala bankarskog sektora poslat ćemo, sasvim sigurno, dobar signal potencijalnim investitorima. Mislim da je to ključ uspjeha. Zbog toga Udruženje s pravom želi da radi zajedno sa regulatorom na implementaciji zaključaka, koji će, ako se provedu, uz transparatnost rada i primjenu najviših standarda, rezultirati boljim radom banaka, a onda i ekonomskim napretkom i, naravno, većim zapošljavanjem, što je i naš krajnji cilj”, rekao je Milan Radović, predsjednik UBBiH, zaključujući ovogodišnji sastanak bankara i predstavnika finansijskih institucija BiH.