Odobrena sredstva za isplatu plata za juni i juli radnicima preduzeća „Zrak“ u stečaju

0

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH Privrednom društvu „Zrak“ d.d. Sarajevo – u stečaju.

Ovom odlukom, Federalna vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrava da se za isplatu neisplaćenih plata radnicima ovog privrednog društva za šesti i sedmi mjesec ove godine iznos od 86.000 KM doznači iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke BiH.

Razvojna banka FBiH će ova sredstva uplatiti na transakcijski račun „Zraka“, nakon što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i ovo preduzeće potpišu ugovor o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Razvojna banka FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredno društvo „Zrak“ d.d. Sarajevo – u stečaju, svako u okviru svoje nadležnosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, Privredno društvo „Zrak“ d.d. Sarajevo – u stečaju obratilo se Federalnom ministarstvu sa zahtjevom za hitnu dodjelu finansijske pomoći. U zahtjevima za odobravanje sredstava za prevazilaženje trenutne situacije u ovom preduzeću, zatraženo je da Vlada FBiH odobri sredstva za isplatu neisplaćenih plata za juni i juli ove godine radnicima „Zraka“.

Federalno ministarstvo je izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od 86.000 KM predložilo shodno raspoloživim sredstvima na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.