Odobren historijski dogovor o uvođenju globalnog poreza

0

Predsjednici država i vlada G20 odobrili su danas istorijski dogovor o reformi međunarodnog poreznog sistema, koji bi trebao ukinuti poreska utočišta uvođenjem minimalnog korporativnog poreza od 15 posto na dobit multinacionalnih kompanija.

– Danas su svi predsjednici zemalja G20 odobrili istorijski dogovor o novim međunarodnim poreskim propisima, pa tako i o minimalnom međunarodnom porezu, koji će prekinuti nadmetanje u smanjivanju poreza kada je riječ o oporezivanju kompanija – rekla je u saopštenju američka ministarka finansija Dženet Jelen.

Dogovor će vrijediti u 136 zemalja

Nova pravila bi trebala stupiti na snagu 2023., a službeno će se potvrditi u završnoj izjavi G20 u nedjelju, rekli su izvori bliski pregovorima u Rimu.

Dogovor je početkom oktobra postiglo 136 zemalja koje s više od 90 odsto sudjeluju u svjetskom BDP-u, pod pokroviteljstvom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Reforma treba omogućiti ovim zemljama da, zahvaljujući ovom minimalnom porezu, ostvare dodatnu zaradu od nekih 150 milijardi dolara. 

Dio dogovora je u tome da dio poreza na dobit multinacionalne kompanije plaćaju u zemlji u kojoj ostvaruju dobit. Dakle, porez više ne bi plaćale u zemlji u kojoj su službeno registrovane.

Žele spriječiti goleme korporacije da plaćaju smiješno male poreze

Misli se na kompanije koje u svijetu ostvaruju promet veći od 20 milijarda eura i kojih je rentabilnost veća od 10 odsto. Taj bi se prag nakon sedam godina mogao spustiti na 10 milijardi.

Zadaća ove reforme je spriječiti da multinacionalne kompanije, posebno GAFA (skraćenica za Google, Amazon, Facebook i Apple), koje su izvukle veliku korist iz pandemije kovida-19 i restriktivnih mjera, plaćaju smiješno male poreze u odnosu na prihode.

Uvodi se minimalni porez na dobit multinacionalih kompanija

Drugi dio reforme je uvođenje minimalne poreske stope od 15 posto na dobit multinacionalnih kompanija. Države će sada moći naplaćivati ​​porez od kompanija čak i ako su već platile niže poreze u drugim državama kako bi se nadoknadila razlika. 

Činjenica da su se Irska, Mađarska i Estonija početkom listopada u zadnji čas priključile dogovoru omogućila je OECD-u da završi pregovore baš uoči sastanka na vrhu u Rimu.

Njihovo je pridruživanje veoma važno jer Francuska želi iskoristiti svoje predsjedanje Evropskim savjetom od januara 2022. kako bi donijela evropsku uredbu o minimalnom porezu, za koju je potrebna jednoglasna odluka.

(Index.hr)