Od danas jedan TAG za cijelu BiH, uskoro dogovor i sa Hrvatskom

0

Jedinstveni sistem elektronske naplate cestarine korištenjem TAG uređaja u cijeloj BiH dostupan je od danas.

Na teritoriji BiH korisnici će moći prolaziti kroz naplatne rampe, bez zaustavljanja, plaćajući cestarinu beskontaktno korištenjem ličnog TAG uređaja.

Oni će plaćati cestarinu na naplatnim rampama na kojima upravljaju Autoceste FBiH, odnosno Autoputevi RS-a uz prethodnu registraciju kod drugog upravitelja i dopunu TAG uređaja/ korisničkog računa.

Rezultat je to Memoranduma o saradnji o uvezivanju sistema elektronske naplate cestarine koji su potpisali JP Autoceste FBiH i Autoputevi RS.

Očekuje se kako će sjedinstvenim sistem naplate povećati sigurnost u prometu, uz istodobno smanjivanje gužve na autocestama.

Aktivacija usluge

U kontekstu preduvjeta koje moraju ispuniti korisnici, vlasnici TAG uređaja JP Autoceste FBiH, ako žele koristiti svoje TAG uređaje za naplatu cestarine kod drugog operatora, trebaju se javiti na sljedeća naplatna mjesta JP Autoputevi RS: Jakupovci/Laktaši, Prnjavor, Čatrnja/Gradiška, Kladari i Kostajnica u Doboju.

Za aktivaciju usluge u FBiH vlasnici TAG uređaja drugog upravitelja dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju na naplatna mjesta Sarajevo sjever ili Zenica jug:

– za fizičke osobe popunjenu i potpisanu pristupnicu, presliku potvrde o registraciji i TAG uređaj.

– za pravne osobe potrebna je popunjena i ovjerena pristupnica, preslika potvrde o registraciji, preslika ID broja i TAG uređaj.

TAG uređaji drugog upravitelja će se programirati na iste registracijske oznake na koje su inicijalno programirani prilikom kupnje uređaja.

Korištenjem TAG uređaja u sistemu Autocesta FBiH neće se trošiti sredstva koja imate u pretplati kod drugog upravitelja.

Korisnici će imati instalirana dva računa na jednom uređaju, pri čemu će se vršiti automatsko naplaćivanje cestarine u ovisnosti o dionici kojom prolaze.

U planu je proširenje projekta na zemlje regije i to najprije sa Republikom Hrvatskom.