Obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH 60 miliona KM za ublažavanja negativnih posljedica pandemije

0

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH, kojom je za ove namjene osiguran iznos od 60.000.000 KM.

Cilj dodjele ove finansijske pomoći korisnicima je očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije. Finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu FBiH za 2021. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici finansijske pomoći će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlene, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za razdoblje od 1.8.2020. godine do 31.7.2021. godine. Rezultati, odnosno efekti finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će biti prezentovani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom njenih efekata. 

Kada je riječ o uslovima za dodjelu finansijske pomoći, ona se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave FBiH. Među uslovima za dodjelu ove pomoći su da korisnici imaju sjedište na teritoriji FBiH i najmanje jednog zaposlenog na dane 31.7. i 30.11.2021. godine, te da imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga, kao i da uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.7.2021. godine. Također, njihovi glavni transakcijski računi trebaju biti aktivni na dan 30.11.2021. godine.

Uslov je i da su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim se podrazumijeva da ispunjavaju jedan od dva uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći. Prvi je da 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na 31.07.2021. godine, a drugi da je prosječan broj zaposlenih u periodu od 1.8.2021. godine do 30.11.2021. godine isti ili veći nego od 1.8.2020. do 31.7.2021. godine.

Ukupan iznos pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti iznosi maksimalno 30.000 KM.

Sredstva finansijske pomoći po ovoj uredbi namijenjena su za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, kao i dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti za predmetni period.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će iz službene evidencije Porezne uprave FBiH obezbijediti popis svih obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, te će u Službenim novinama FBiH i na svojoj web stranici objaviti obavještenje s metodologijom dodjele finansijske pomoći.