Objavljen nacrt Nagodbe: Evo kako će se ubuduće zvati Agrokor

0

Izvanredna Uprava Agrokora objavila je jedan od najviše iščekivanih dokumenata u novijoj hrvatskoj istorijii – Nacrt nagodbe u postupku izvanredne uprave, kao i hodogram daljnjih ključnih aktivnosti.

Dokument koji je objavljen u sjeni afere Hotmail određuje buduće odnose vlasnika, strukturu i način upravljanja u novom Agrokoru. No, u nekim od ključnih tačaka Nacrta još nedostaju konkretni brojčani podaci iz kojih se mogu iščitati konkretna rješenja odnosno koliko će ko izgubiti ili pak profitirati u slučaju postizanja nagodbe, prenijeli su hrvatski mediji.

S obzirom na teške i osjetljive pregovore s grupama nezadovoljnih vjerovnika ove dokumente doista treba shvatiti kao Nacrt, a ne konačnu Nagodbu, navode mediji.

Na primjer, u Nacrtu se otkriva da će mehanizam ulaska/povratka ruske Sberbanke u priču biti zamjena njihovih 18 posto dionica Mercatora za udio u novom hrvatskom Agrokoru odnosno novoj firmi koja će se zvati Aisle HoldCo, ali nije poznato koliko će posto Sber dobiti u tom novom hrvatskom Agrokoru, piše Novac.hr.

Ovaj portal donosi i odlomke Nagodbe, dok se cijeli Nacrt može pogledati na web stranici nagodba.agrokor.hr.

„Predmet i cilj Nagodbe je maksimiziranje povrata vjerovnicima nastavkom operativnog poslovanja Društava pod izvanrednom upravom nasuprot prestanku poslovanja i unovčenju imovine….“

Nagodba donosi poprilično ekstenzivni pregled cilja nagodbe, stanja poslovanja Agrokora, kao i njegovih obveza te okolnosti koje su dovele do izvanredne uprave. Između ostalog, utvrđeno je:

„Ukupan iznos nepodmirenih zahtjeva podnesenih kod FINA-e u odnosu na sva društva u vrijeme pokretanja Postupka izvanredne uprave je bio preko 3,4 milijarde kuna (napomena da su neka potraživanja podnesena protiv više društava), a grupa je podmirila 322 milijuna kuna tih tražbina dok su joj računi bili blokirani.“

U nastavku su detaljno opisani uzroci ovako lošeg finansijskog stanja.

Spominju se i troškovi postupka izvanredne uprave:

„Troškovi postupka procjenjuju se u iznosu do [84 miliona] eura. Isti uključuju troškove Suda, naknade i troškove nastale u vezi s Postupkom izvanredne uprave (uključujući savjetnike) kao što je predviđeno čl. 20. i čl. 12. st. 11. ZPIU (“Troškovi izvanredne uprave”).“

Nacrt naravno objašnjava kao je došlo do roll up-a i refinansiranja te navodni što je sve radila izvanredna uprava.

Dolazi se do dijela koji otkriva već značajnim dijelom objavljene ideje o novom Agrokoru:

„Društva pod izvanrednom upravom će se Nagodbom restrukturirati s ciljem osiguranja nastavka poslovanja Društava pod izvanrednom upravom (v. čl. 5.2 belowniže). Nova holandska i hrvatska holding struktura, koja će činiti Novu grupu, će držati imovinu Društava pod izvanrednom upravom (v. čl. 5.3 niže i čl. 5.5 niže). Hrvatsko holding društvo, će držati udjele u operativnim ovisnim društvima….“

I ključno:

„Vjerovnici Nepotpuno naplativih tražbina“) će temeljem Nagodbe primiti komplet dvaju instrumenata koje će izdati holandska holding društva, a koji će se sastojati od novog vlasničkog kapitala i strukturno subordinirane zamjenjive obveznice (v. čl. 0 doljeniže). Isto će rezultirati time da će Nova grupa na Datum početka provedbe biti u ekonomskom vlasništvu Vjerovnika Nepotpuno naplativih tražbina kao imateljima novih instrumenata (“Ovlaštenici novih instrumenata”).“

„Uspostavljena je nova korporativna struktura koju čine Aisle STAK, Aisle Dutch TopCo, Aisle Dutch HoldCo i Aisle HoldCo (od kojih je svaki definiran niže, a zajedno su „Holding društva“), kao i hrvatska i inozemna operativna ovisna društva (zajedno s Holding društvima,„Društva nove grupe“; Društva Nove grupe čine „Novu grupu“)….“

„Novo holandsko društvo Aisle Dutch TopCo B.V. osnovano je u obliku društva s ograničenom odgovornošću po propisima Holandije (“Besloten Vennootschap”, B.V.) i upisano u trgovački registar holandske privredne komore pod brojem 71635416 i sjedištem u Amsterdamu („Aisle Dutch TopCo“) matično društvo Nove grupe. Jedini član društva Aisle Dutch TopCo-a je holandska fondacijaa (stichting) Aisle STAK Stichting, upisana u trgovački registar holandske privredne komore pod brojem 71631410, i sjedištem u Amsterdamu (“Stichting Administratiekantoor”, “Aisle STAK”). Glavna svrha Aisle STAK-a kao konačnog holding subjekta grupe je poboljšanje fleksibilnosti i upravljivosti strukture s obzirom na očekivano veliki broj Ovlaštenika novih instrumenata koji će držati vlasnička prava u Novoj grupi. Postavljanje Aisle STAK-a kao međurazine povećava likvidnost udjela u temeljnom kapitalu te poboljšava njihovu prenosivost i omogućuje poslovanje i upravljanje Aisle Dutch TopCo-om na učinkovitiji i fleksibilniji način iz perspektive upravljanja. U korporativnoj strukturi između Aisle Dutch TopCo-a i Aisle HoldCo-a osnovano je posredno društvo Aisle Dutch HoldCo B.V. u obliku društva s ograničenog odgovornošću po propisima Holandije (“Besloten Vennootschap”, B.V.), upisano u trgovački registar holandske privredne komore pod brojem 71642412, sa sjedištem u Amsterdamu („Aisle Dutch HoldCo“) kao izravno ovisno društvo čiji je jedini član Aisle Dutch TopCo. Dio nove korporativne strukture je i hrvatsko dioničko društvo, Aisle HoldCo d.d., sa sjedištem u Zagrebu („Aisle HoldCo“), kao ovisno društvo čiji je jedini član Aisle Dutch HoldCo. Aisle HoldCo je matično i holding društvo svih operativnih ovisnih društava. Osnovano je više novih hrvatskih ovisnih društava („Nova ovisna društva“) kao izravno ovisnih društava Aisle HoldCo-a, koja će biti stjecatelji imovine (gospodarskih cjelina) svakog insolventnog Društva pod izvanrednom upravom.“

Cijeli Nacrt nagodbe možete pogledati na web stranici nagodba.agrokor.hr.