Obaveze “Alumine” 83 miliona maraka

0
Kompanija “Alumina” iz Zvornika, zavisno preduzeće Fabrike glinice „Birač“ u stečaju, u zadnje tri godine posluje sa dobiti, ali su obaveze ovog preduzeća veće od sredstava sa kojima raspolaže, i iznose 83 miliona KM, otkriva poslovni portal CAPITAL.ba. 
U izvještaju o toku sprovođenja stečajnog postupka u „Birču“ između dvije Skupštine povjerilaca koji je sačinio stečajni upravnik fabrike Lazo Đurđević, između ostalog, je dat i pregled poslovanja zavisnih preduzeća „Alumine“ i „Mehanike“. „
Kompanija „Alumina“ je od početka 2013. do kraja oktobra 2015. godine ostvarila ukupnu kumulativnu dobit od 15,2 miliona maraka. Ova dobit bi bila veća da za 2013. godinu nije obuhvaćen period do otvaranja stečajnog postupka u „Birču“, odnosnio do 8. aprila 2013. godine“, navedeno je u izvještaju.
Ukupna vrijednost sredstava „Alumine“ krajem oktobra prošle godine bila je 75 miliona KM, dok su obaveze preduzeća iznosile 83,1 milion KM. „Deficit sredstava u odnosu na obaveze bio je najniži s krajem oktobra 2015. godine i iznosio je 8,05 miliona KM.
Zapaža se veliki apsolutni iznos obaveza prema dobavljačima i njihovo učešće u ukupnim obavezama od preko 70 odsto, ali je značajno naslijeđeno učešće prema AB „Birač Evropa“ Litvanija u iznosu od 21,3 miliona KM. Takođe, obaveze prema dobavljačima sadrže i obaveze proizišle iz sporazuma o preuzimanju dugova između „Alumine“ i povezanih pravnih lica“, navedeno je u izvještaju koji je u posjedu CAPITAL-a.
Kada je u pitanju poslovanje drugoga zavisnog preduzeća Fabrike glinice u stečaju – „Mehanike“, stečajni upravnik navodi da je ova firma u posmatranom periodu ostvarila dobit od 64.583 KM. Stečajni upravnik u izvještaju navodi da, osim ova dva, Fabrika glinice ima još dva zavisna preduzeća i to „Birač Evropa“ Litvanija i „Birač Energo“ iz Zvornika, ali da od njih nije dobio nikakvu dokumentaciju.
„O poslovanju preduzeća „Birač Evropa“ nikada nismo dobili dokumentaciju, niti evidenciju, dok „Birač Energo“ nema imovine, niti posluje, tako da za njih neće biti dat pregled poslovanja“, naveo je Đurđević.
Đurđević je u izvještaju pojasnio da se udjeli zavisnih preduzeća čine stečajnu masu Fabrike glinice „Birač“ te se u toku stečajnog postupka njihovo poslovanje prati kako ne bi došlo do smanjenja vrijednosti udjela, a samim tim i do samnjenja stečajne mase, kako povjerioci ne bi bili oštećeni. Naveo je da je u ovom periodu došlo do značajnog povećanja vrijednosti udjela zavisnih preduzeća, a samim tim i do povećanja stečajne mase što će doprinijeti boljem namirenju povjerilaca.