NSRS: Razmotren prijedlog dugoročnog zaduživanja

0

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kojom je predviđeno dugoročno zaduživanje RS za ovu godinu u maksimalnom iznosu do 678 miliona KM.

Ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je struktura ovog zaduženja takva da je na domaćem tržištu 354,1 milion KM, a na inostranom tržištu 323,8 miliona KM.

Vidović je podsjetila da je, kada je usvajan budžet RS za ovu godinu, donesena odluka o dugoročnom zaduženju od 315 miliona KM, ističući da se sada ova cifra pomjera na 678 miliona KM.

– Razlog za ovako povećanje zaduženja je pandemija virusa korona koja se desila u cijelom svijetu i u Republici Srpskoj – rekla je Vidović, javio je RTRS.