Novi investitori u Pavlović banci

0

Pavlović International Banka Bijeljina uspješno je okončala XIX emisiju redovnih akcija javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti.

Banka je emitovala sedam miliona akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne vrijednosti 7.000.000 KM, pišu Nezavisne novine.

Niko od postojećih akcionara nije iskoristio pravo preče kupovine, koje je trajalo od 28.06.2019. godine, zaključno sa petkom, 12.07.2019. godine, pa su sve emitovane akcije bile predmet kontinuirane javne ponude na Banjalučkoj berzi.

Kupovni nalozi mogli su se unijeti u periodu od 15.07.2019. godine zaključno sa ponedeljkom, 22.07.2019. godine kada se vršilo zaključenje poslova.

Investitori su pokazali veliki interes za kupovinu ponuđenih akcija Banke a potražnja za ovim akcijama bila je znatno veća od ponude.

Današnji investitori stekli su 39,26 % akcija sa pravom glasa, a što čini 29,37 % akcija od ukupnog kapitala Banke.

Shodno promjenama u vlasničkoj strukturi Banke, očekuje se da će vlasnici Banke u narednom periodu imenovati nove organe upravljanja i donijeti relevantne akte za definisanje daljeg razvoja i prosperiteta Banke.