Novalić se sastao s delegacijom agencije “Standard i Purs”

0
Kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ u finansijskom dijelu i nije toliko značajan koliko u smislu slanja jasne poruke podrške BiH radi sklapanja aranžmana s ostalim međunarodnim finansijskim i drugim institucijama, ocijenjeno je na sastanku premijera FBiH Fadila Novalića sa delegacijom američke agencije “Standard i Purs”.
U saopštenju iz federalne Vlade navodi se da su brojna pitanja na koje su gosti tražili odgovore da bi došli do što vjernije slike stanja u oblasti ekonomije u FBiH, te konačno procijenili i ocijenili mogućnost i spremnost vraćanja stranih kredita u potpunosti i na vrijeme.
Za to im je bila potrebna iscrpna slika koju su im predstavili domaćini u Sarajevu, a pitanja su se kretala od socijalnog aspekta do mijenjanja stanja u oblasti radnog zakonodavstva, poslovnog okruženja, mogućnosti investiranja, te tržišta rada kroz provođenje Akcionog plana Reformske agende.
Dio pitanja odnosio se i na nedavnu predaju aplikacije BiH za članstvo u EU i procjene efekata koje bi, eventualni kandidatski status, mogao donijeti.
“Podnošenje aplikacije je početak jednog dugog procesa.
Mi smo u Evropi i nema te snage koja će nas zaustaviti na evropskom putu ka punopravnom članstvu. Sve što će se dalje odvijati je stvar tehnike. Pred nama su 34 poglavlja koja trebamo ispuniti i u tom pogledu Vlada FBiH nema nikakvih rezervi. Vidimo to kao veliki reformski proces. Reformska agenda je samo jedan međukorak u tom procesu”, rekao je Novalić.
Ocijenivši sastanak izuzetno uspješnim i konstruktivnim, gosti su zahvalili predstavnicima Vlade FBiH na informacijama koje će im značajno pomoći u donošenju ocjene rejtinga BiH.
Američka agencija “Standard i Purs” se bavi ocjenjivanjem kreditnog rejtinga zemalja širom svijeta.