Novalić: Povećanje zaposlenosti zabilježeno u svim kantonima

0

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i zamjenici premijera Jelka Milićević i Vesko Drljača održali su danas sastanak s dužnosnicima vlada svih kantona u Federaciji BiH s ciljem sinergije djelovanja u pravcu uspješnije realizacije reformskih ciljeva.

Federalni premijer je na pres-konferenciji kazao da je tema sastanka u suštini bila harmonizacija dosadašnjih i predstojećih poteza.

“Krenuli smo od Reformske agende koja je osnovna odrednica djelovanja svih vlada u ovom mandatu i konstatovali smo da je od 61 tačke koja je sadržana u Reformskoj agendi, 17 njih istovremeno i  zadatak kantona. Razmatrali smo šta je realizirano uključujući i sve ono što je u fazi realizacije, te obratili posebnu pažnju na efekte reformi – izjavio je Novalić nakon sastanka.  

Druga tačka, po njegovim riječima, bila je vezana za finansijske efekte zakona iz Reformske agende koji su svi povoljno djelovali  na kantone, od zapošljavanja do prihoda. Na sastanku su, dodao je premijer, razmatrani i finansijski efekati novih rješenja iz Nacrta zakona o doprinosima i porezu na dohodak na kantonalne budžete.

Zapošljavanje, istakao je Novalić, bila je glavna odrednica svih razmatranih tema. Novalić je naveo da je, prema raspoloživim podacima, do povećanja zapošljavanja došlo u svim kantonima, sveukupno 38.000 u ovom mandatu.

Foto: Arhiva

 – Procentualno, najveća je zaposlenost bila u Tuzlanskom kantonu uz činjenicu da je to sveukupna zaposlenost u kojoj vrlo malo ima javnog sektora. To je otprilike 1.100 ljudi i to u zdravstvu”, istakao je  Novalić.

Federalni i kantonalni dužnosnici razgovarali su i o mogućnostima pokretanja investicionog ciklusa izgradnje i modernizacije regionalnih cesta, kao i aktivnostima koje su osnova za sljedeći ciklus u toj oblasti.

Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Miličević je dodala kako je sastanak bio konstruktivan i pokazao pozitivne rezultate.

–  Danas smo htjeli poručiti da fiskalna politika mora biti održiva i iskomunicirana sa nižim nivoima vlasti. Svi naši zakoni i aktivnosti u predhodnom periodu vodili su materijalnom jačanju kantona, odnosno županija, a prihodi su povećani i to je dobro. Pred nama su dva važna zakona, završena je javna rasprava i trenutno smo u fazi izrade radnog prijedloga tih zakona iz oblasti porese politike. U budućem radu zajednički ćemo se dogovarati i uz stalnu komunikaciju sa kantonima, prvenstveno ministrima finansija mislim da ćemo doći do održivih i finansijski stabilnih rješenja – istakala je Milčević.

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je naveo da se jedna od prioritetnih oblasti Reformske agende odnosi na reformu tržišta rada i zapošljavanja, dodajući da je danas napravljen presjek dosadašnjih, te razgovarano o predstojećih aktivnostima.

Što se tiče reforme tržišta zapošljavanja, Drljača je istakao da se radi na strategiji zapošljavanja, kao bitnog dokumenta, ta da se očekuje i određena podrška međunarodnih oragnizacija u tom segmentu.

Podsjetio je da su među ostalim u proceduri zakoni o zaštiti na radu, štrajku, te da se radi na izmjeni zakona o posredovanju u zapošljavanju.

– Cilj ovih propisa je da se na moderan način uredi ova oblast i da se podstiče što kraći ostanak na birou – istakao je Drljača.

Tri kantonalna premijera – Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, Tuzlanskog Bego Gutić i Zapadno-hercegovačkog Zdenko Ćosić u obraćanju novinarima ocijenili su da se radilo o izuzetno važnom sastanku na kojem su ukazali na moguće negativne refleksije zakona o doprinosima i porezu na dohodak.

– Bojimo se da će primjena tih zakona imati negativne refleksije na izvanbudžetske fondove, a posebno na zavode za zdravstveno osiguranje. Zato se može očekivati da niži nivoi vlasti upute određene sugestije za moguće dorade ovih zakonskih rješenja – rekao je Ćosić.

Konaković je rekao je da su dosadašnje aktivnosti doprinijele pozitivnim pomacima, te da je u prethodnim godinama povećan broj zaposlenih, povećani su prihodi od direktnih i indirektnih poreza.

– Dva zakona o kojima smo razgovarali su vrlo „opasni“, jer bi se uvođenjem novih osnovica mogli povećati, s jedne strane, nameti u javnoj potrošnji, dok s druge strane oslobađamo onaj dio kapitala koji bi mogao napuniti dijelove budžeta. Pojavljuje se dilema kako će se to reflektirati na zavode zdravstvenog osiguranja i službi za zapošljavanje i tu zaista trebamo biti hrabri i vrlo obazrivi. Trebamo biti spremni da će neki od fondova eventualno trpiti i da će biti smanjenih prohoda koji bi mogli biti nadomješteni iz drugih izvora. Danas smo čuli da bi to moglo biti oporezivanje igara na sreću – rekao je Konaković.

Premijer Gutić naglasio je da je provođenje Reformske agende dalo pozitivne rezultate, te da su efekti najvidljiviji u tom kantonu. Naveo je da je pokrivenost uvoza izvozom u TK, prema posljednjim podacima, više od 80 posto, a na nivou FBiH iznosi oko 60 posto. Broj zaposlenih, također, značajno je povećan u proteklim godinama.

Gutić je također dodao da bi određena zakonska rješenja iz zakona o doprinosima i porezu na dohodak mogli direktno utjecati na prihode kantona i lokalnih zajednica.

 – Prema rezultatima analiza koje je radila Vlada TK, štetan utjecaj na ovaj kanton bio bi oko 10 miliona maraka, ali prema podacima koje smo danas vidjeli u analizi Federalnog ministarstva finansija, to je negdje oko 1,2 miliona KM – rekao je Gutić. 

Fena