Novalić: Banke će omogućiti moratorij na plaćanje kredita

0

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić sastao se danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sa predstavnicima banaka, Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Predstavnici Agencije za bankarstvo FBiH pojasnili su  sadržaj i ključne mjere iz najavljene odluke sa setom konkretnih mogućnosti koji se odnose na bankarski sektor, a  koji podrazumijeva moratorije, odnosno odgodu plaćanja kredita za sve fizičke i pravne osobe koje su pogođene ekonomskim efektima izazvanim koronavirusom. Agencija za bankarstvo i predstavnici banaka će dodatno usaglašavati stavove u cilju efikasne primjene mjera i podrške privredi i građanima.

Predstavnici banaka su potvrdili da je bankarski sektor u Federaciji BiH visoko likvidan i kapitaliziran i da je sigurnost bankarskog sektora na iznimno visokom nivou.

Povodom aktuelne epidemiološke situacije, Agencija za bankarstvo i banke, pozivaju građane da intenzivnije koriste digitalne servise banaka kao što su internet i mobilno bankarstvo, kako bi sveli kretanje i okupljanje na minimum. Takođe, savjetuje se da se kod plaćanja koriste samo platne kartice, kako bi se minimizirao kontakt sa novčanicama, kao potencijalnim načinom prenosa zaraze.

Bankarski sektor pristupa odgovorno situaciji, a sve banke su preduzele preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum. Banke svakodnevno prate situaciju i razmatraju moguće dodatne mjere, s ciljem zaštite klijenata i zaposlenika.

Federalna vlada je prethodno zadužila Agenciju za bankarstvo Federacije BiH da kontinuirano prati i analizira sve dostupne informacije, te razmatra mjere i aktivnosti za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih koronavirusom i za očuvanje stabilnosti bankarskog sistema, u skladu sa Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH.