Novac nikad jeftiniji: Rekordno niske kamatne stope

0

Iako se već neko vrijeme u javnosti najavljuje rast kamatnih stopa, zapravo je došlo do njihovog smanjenja i one su najniže u posljednjih nekoliko godina, izvještava BiznisInfo.ba.

Ukupna prosječna efektivna kamatna stop (EKS) na novoodobrene kredite u prvih devet mjeseci 2022. godine u bankarskom sektoru FBiH iznosi 3,58 posto i u odnosu na isti period prethodne godine, kada je iznosila 3,86 posto, smanjena je za 0,28 procentnih poena. Ovo je također pad u odnosu na nekoliko prethodnih godina.

Prosječna EKS na dugoročne kredite smanjena je za 0,45 procentnih poena (sa 5,33 posto na 4,88 posto), dok je za kratkoročne kredite smanjena za 0,19 procentnih poena (sa 2,46 posto na 2,27 posto).

Posmatrano prema sektorskoj strukturi, prosječna EKS na ukupne novoodobrene kredite privredi smanjena je za 0,18 procentnih poena (sa 2,72 posto na 2,54 posto), a kredite stanovništvu za 0,49 procentnih poena (sa 6,64 posto na 6,15 posto).

Ukupna prosječna ponderisana EKS na depozite prikupljene u prvih devet mjeseci 2022. godine u bankarskom sektoru FBiH iznosi 0,36 posto i u odnosu na isti period 2021. godine, kada je iznosila 0,52 posto, smanjena je za 0,16 procentnih poena.

Prosječna EKS na depozite privrede smanjena je za 0,40 procentnih poena (sa 0,84 posto na 0,44 posto), na depozite stanovništva smanjena je za 0,22 procentna poena (sa 0,65 posto na 0,43 posto), dok je prosječna ponderisana EKS na depozite ostalih sektora povećana za 0,03 procentna poena (sa 0,25 posto na 0,28 posto), a prema podacim Agencije za bankarstvo FBiH.