Nova uprava za Rudnik mrkog uglja Banovići

0

Vlada FBiH je Nadzornom odboru RMU „Banovići” d.d. Banovići dala prethodne saglasnost za razrješenju članova Uprave – direktora i izvršnih direktora, te za imenovanje članova Uprave, i to Munevera Ćergića (direktor), Ibrahima Lapandića (izvršni direktor za tehničke poslove), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti) i Zlate Junuzović (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove).

Također, prethodna saglasnost Nadzornom odboru RMU „Banovići” d.d. Banovići data je za imenovanje Razije Begić za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, piše portal Indikator.ba.

Vlada FBiH danas je donijela odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, te imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata na ove pozicije.

Za učešće u radu i odlučivanju na 30. skupštini društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za 16.5.2016. godine, Vlada je opunomoćila Marinka Bošnjaka, saopćeno je iz Vlade FBiH.