Nova banka dokapitalizirana sa 30 miliona KM

0

Nova Banka Banja Luka dokapitalizirana je sa 30 miliona KM, a većinu novca uplatili su postojeći akcionari (dioničari), izvještava Biznisinfo.

Nova banka AD Banja Luka je 30. emisijom hartija od vrijednost emitovala ukupno 30.000.000 akcija nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 30 miliona KM.

Emisija je vršena sa korištenjem prava preče kupovine postojećih akcionara.

Upis i uplata akcija počela je u četvrtak, 3.12.2020. godine. Rok za korištenje prava preče kupovine bio je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 17.12.2020. godine.

U toku prava preče kupovine, pravo su iskoristila četiri akcionara, te je upisano i uplaćeno ukupno 26.617.206 redovnih običnih akcija.

Nakon isteka prava preče kupovine, ostatak emisije u iznosu od 3.382.794 akcija ponuđen je na Banjalučkoj berzi javnom ponudom.

Prodajni nalog u sistem Banjalučke berze unesen je u petak 18.12.2020. godine, a zaključivanje poslova počelo je u četvrtak 24.12.2020. godine. Prvog dana zaključivanja poslova realizovana je cjelokupna ponuđena količina akcija.

Ovom emisijom, dakle, upisano je i uplaćeno 30.000.000 akcija, odnosno cjelokupna ponuđena količina.