Nova banka Banjaluka uspješna poslovna priča

0

U organizaciji Udruženja banaka centralne i istočne Evrope, u Budimpešti je organizovana regionalna konferencija u okviru koje su predstavljene uspješne bankarske priče iz Evropske unije, centralne i istočne Evrope i zemalja Saveza nezavisnih država.

Prvu usješnu priču prezentovao je Milan Radović, direktor Nove banke Banjaluka. Kako je saopšteno, uspjeh Nove banke zasnovan je na stabilnim temeljima, prvenstveno kroz unapređenje poslovanja sa stanovništvom te malim i srednjim preduzećima.

“Na taj način postignuta je diversifikacija kreditnog rizika, te je omogućen rast prodajnih aktivnosti. Nova banka je ostvarila i rast depozita, naročito u segmentu stanovništva, što predstavlja još jednu potvrdu povjerenja građana, ali i sigurnosti koju osjećaju kao klijenti banke”, navodi se u saopštenju iz Nove banke.

Dodaju da je udio loših kredita u Novoj banci ispod prosjeka za BiH, što govori o izuzetno odgovornom ponašanju banke u domenu preuzimanja rizika i upravljanja operativnim troškovima. Naglašavaju da je zahvaljujući unapređenju usluga, uvođenju savremene tehnologije, razvoju stabilne mreže i stručnom i ljubaznom kadru, banka ostvarila rezultat vrijedan prezentovanja na ovoj značajnoj konferenciji.