NLB postala treća po veličini banka u Srbiji, u BiH ojačala poziciju

0

Današnjim sticanjem vlasništva na 83,23 posto dionica u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, NLB je napravila posljednji korak u ovoj važnoj transakciji u okviru sprovođenj strategije da postanu vodeća finansijska institucija sa glavnim fokusom na područje koje smatraju svojim domom – regionu Jugoistočne Evrope.

NLB je pribavila sve neophodne dozvole za ovu transakciju, uključujući i saglasnost Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije.

Konačna kupoprodajna cijena (koja uključuje i kamatu od 1. januara 2020. godine) iznosila je 394,7 miliona eura u skladu s odredbama ugovora o kupoprodaji dionica koji je zaključen s Republikom Srbijom 26. februara 2020.

– Porodice rastu i razvijaju se, a naša je slijedila taj isti put. Sa ponosom želimo toplu i srdačnu dobrodošlicu našim novim kolegama iz Komercijalne banke u NLB Grupu. Takođe smo i izuzetno ponosni što smo ovaj proces akvizicije doveli do kraja u skladu s rokovima koje smo predvidjeli u trenutku potpisivanja. Ova transakcija je još jedna važna tačka u okviru transformacije NLB Grupe u regionalnog šampiona – naglasio je predsjednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak, prenio je Blic.

Fokus na klijente i region

Ovom transakcijom NLB postaje treća najveća bankarska institucija u Srbiji jer je kupovinom KB uvećala tržišni udio NLB sa oko 2 posto ukupne aktive na više od 12 posto, prema podacima od 30. septembra 2020.

Poslovanje NLB Grupe u Srbiji bit će (pored slovenačkog tržišta) najveće i najvažnije jer dodaje više od 800.000 aktivnih klijenata u segmentu poslovanja sa stanovništvom i najveću poslovnu mrežu u zemlji od 203 ekspoziture NLB-ovom postojećem poslovanju.

Preko sestrinskih banaka Komercijalne banke u BIH i Crnoj Gori, ova transakcija će dalje ojačati postojeću snažnu poziciju i na ta dva tržišta.

Akvizicijom KB, obim kredita klijentima NLB Grupe uvećat će se za oko 1,8 milijardi eura, a ukupni depoziti za oko 3,3 milijardi eura.

KB je tokom 2019. godine ostvarila neto profit od oko 170 miliona eura. U prvoj polovini 2020, koju je obeležila pandemija COVID-19, KB je nastavila stabilno da posluje i uspjela da ostvari neto profit od gotovo 80 miliona eura.

Ovom akvizicijom, NLB u grupu uključuje stabilnu franšizu, koja će svojim trenutnim poslovanjem i uz očekivani budući snažan rast povećati neto dobitak po akciji i time donijeti akcionarima dodatnu vrednost.

Bez promjena u redovnom bankarskom poslovanju klijenata

NLB i KB, u svim zemljama u kojima su obje banke prisutne, nastavit će da rade kao zasebne banke sve do pravnog spajanja. NLB će biti fokusirana na upravljanje procesima integracije što je moguće neosjetnije, kako bi se obezbijedila nesmetana tranzicija i uz zadržavanje fokusa na klijentima NLB i KB i njihovim potrebama, zaposlenima i svim ostalim zainteresovanim stranama.

Kratkoročno gledano, neće biti nikakvih promena u redovnom poslovanju naših klijenata. Nastaviće neometano da koriste sve usluge, a svi depoziti, krediti i računi ostaju aktivni pod istim uslovima.

– S obzirom na to da vidimo značajan potencijal u unapređenje ponude proizvoda i usluga Komercijalne banke, oslanjajući se na stručnost i kapacitete NLB, kao i sinergiju sa poslovanjem NLB Grupe u cijelom regionu, usluge integrisane banke biće unapređene, a njihov kvalitet još viši. U predstojećim nedeljama, na raspolaganju klijentima obe banke, kao i svima koji žele da postanu deo naše porodice, biće obiman paket dobrodošlice, uključujući i besplatnu upotrebu zajedničkih bankomata u celoj NLB Grupi – kazali su.