Nesagledive posljedice povećanja cijene električne energije

0

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da bi najavljeno povećanje cijena električne energije za privredna društva u FBiH rezultiralo nesagledivim posljedicama kako za privredu, tako i za stanovništvo i društvo u cjelini. 

– Privatni sektor je u raljama vlasti i sa svih strana dobija samo udare. Osim povećanja cijena električne energije,   privreda se suočava i sa troškovima koje će imati zbog najavljenog mijenjanja fiskalnih kasa te povećanja minimalne plaće radnicima. Najavljeno poskupljenje električne energije bilo bi dodatno opterećenje od 200 miliona KM godišnje za privredu, a zamjena fiskalnih kasa privrednike će koštati od 75 do 80 miliona KM. Mi smo do sada potpisali pet kolektivnih ugovora sa granskim sindikatima, što je bio dodatni udar na privredu od 25 posto. Samo se na doprinose time dodatno izdvaja oko 150 miliona KM godišnje. Ovo sve je poruka investitorima da nije pametno da investiraju ovdje, privrednicima da smanje svoje biznise i presele ih u neke druge zemlje, a građanima da pakuju kofere i idu vani – kazao je Smailbegović.

Prema riječima generalnog direktora ArcelorMittala Nikhil Mehte, ova kompanija godišnje ptroši 500.000 megavata ečektrične energije i sada su dobili ponudu za povećanje cijene od 125 posto.

– Ako dođe do ovog povećanja, to će za nas biti veliki udar.. Osim struje, povećana je i cijena uglja  koji se koristi u proizivodnji čelika 500 posto na koju ne možemo uticati. Ukoliko dođe do najavljenog drastičnog povećanja cijena električne energije nama će se više isplatiti da naših 2.300 radnika pošaljemo kući  i isplaćujemo im 55 posto plaće, nego da plaćamo ovu cijenu električne energije – kazao je Mehta.

Povećanje cijena električne energije predstavljat će snažan udarac i za autoindustriju u FBiH.

– Naša kompanija zapošljava 800 radnika i sigurno ćemo je morati zatvoriti i otići u stečaj. Doći će i do gašenja radnih mjesta, nećemo iskoristiti šansu da razvijemo industrijski ovo područje gdje imamo bolju šansu i od Srbije – kazao je Amed Hanić, direktor TMD Group Gradačac.

Kasim Kotorić, savjetnik generalnog direktora kompanije „Pobjeda“ Tešanj istaknuo je da najavljeno drastično povećanje cijena električne energije dovodi kompanije u bezizlaznu situaciju.

– Ne možemo samo zatvoriti kompanije, potpisali smo ugovore čije neispunjavanje vodi u plaćanje penala i nove dubioze. O svemu tome oni koji odlučuju ne vode računa – kazao je Kotorić.

Sisecam Soda Lukavac je kompanija koja 80 posto sirovina nabavlja u Federaciji BiH.

– Povećanje cijena električne energije znači da bi došlo do povećanja cijena sirovina od strane naših dobavljača, čime bi bilo ugorženo i naše poslovanje jer je poznato da smo izvozno orijentirana kompanija koja izvozi 99 posto proizvodnje  radnika – kazao je Sead Pašić, izvršni direktor lanca snabdijevanja i logistike Sisecam Soda Lukavac.

Iako nije najavljeno povećanje električne energije za domaćinstva, ovo drastično povećanje cijena za privredu bio bi direktan udar i na građane, jer bi doveo do drastičnog povećanja cijena dobara i usluga na tržištu. Oko polovine ukupne potrošnje elektrilne energije u FBiH  odnosi se na privredu, a druga polovina na domaćinstva. Godinama se ne povećava cijena električne energije za domaćinstva, a povećava cijena za privredu. U konačnici, svako povećanje cijena električne enerrgije za privredu plate građani, jer povećanjem cijena električne energije, dolazi do povećanja cijena dobara i usluga. Ovakav potez vlasti predstavlja lažnu brigu za socijalni status građana.

 Svugdje u svijetu, osim u državama bivše SFRJ, cijena električne energije, ali i drugih energenata koju plaćaju domaćinstva je mnogo veća od cijena koje plaća industrija. Na taj način države brinu za socijalni status građana, jer povećanje cijene struje za privredu ujedno znači i drastično povećanje cijena dobara i usluga, što se automatski odražava i na građanstvo.

Svako od rješenja koja su nam do sada ponuđena neće spriječiti katastrofalne posljedice za privredu i stanovništvo FBiH.

Na primjeru jedne kompanijkoja posluje u metalskom sektoru, najbolje se vidi kakve bi negativne posljedice povećanje cijene električne energije imalo na njihovo poslovanje.

U 2021. godini kompanija će za troškove električne energije platiti oko 1.200.000,00 KM. Najavljeno povećanje cijene električne energije donijet će dodatni trošak od oko 1.450.000,00 KM, što bi u konačnici iznosilo 12 posto ukupnih troškova kompanije. Sa najavljenim poskupljenjem cijene električne energije, odmah bi  morali otpustiti oko 30 posto zaposlenih, a cijenu  glavnog proizvoda morali bi  povećati za 30 posto u odnosu na postojeću, što niti jedan kupac neće prihvatiti. Zbog svega navedenog reducirali bi  proizvodnju za oko 40 posto, što bi opet za sobom povuklo sankcije i plaćanje penala zbog neispunjenih obaveza prema potpisanim ugovorima. Te sankcije i plaćanje penala bi gurnulo firmu u poslovanje sa gubitkom, što bi izvjesno dovelo do njenog gašenja, čime bi se ugasilo stotine radnih mjesta . 

Sa drastičnim povećanjem cijena električne energije tanovništvo i privreda bi osjetili nesagledive posljedice. Došlo bi do zatvaranja pogona u kompanijama ili čak i kompletnih kompanija, kao i smanjenja obima proizvodnje, što opet za posljedicu ima otpuštanje radnika. Gašenjem radnih mjesta bili bi smanjeni prihodi budžeta na svim nivoima, kao i vanbudžetskih fondova. Došlo bi do značajnog rasta inflacije, jer bi se znatno povećale cijene dobara i usluga.

Sa najvljenim drastičnim povećanjem cijena električne energije došlo bi do značajnog smanjenja izvoza i investicija, što za direktnu posljedicu ima smanjenje plaća, kupovne moći i niži životni standard građana. Rezultat takve pogubne odluke za bh. privredu bilo bi usporavanje i  stagnacija te smanjenje konkurentosti bh. privrede. 

Zbog svega navedenog, iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH zahtjevamo od odgovornih u Vladi FBiH i Elektroprivredi BiH da povećanje cijena električne energije ne smije biti više od jednocifrenog iznosa, jer bi veće povećanje cijena ozbiljno ugrozilo privredne aktivnosti i životni standard stanovništva FBiH.