Budžet TK u minusu od 1,6 miliona KM

0

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2020. godine.

Prema podacima iz Izvještaja prihodi, primici i finansiranja u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 159.990.828 KM, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 161.627.428 KM.

I pored brojnih mjera kojima je nastojano ublažiti negativne posljedice pandemije korona virusa, Tuzlanski kanton je u prvih 6 mjeseci ostvario deficit u iznosu od 1.636.600 KM.

Vlada je na sjednici utvrdila i osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za juli 2020. godine.

Kako bi se postigla što bolja iskorištenost sredstava koja je Vlada Tuzlanskog kantona odobrila putem programa „Podrška nižim nivoima vlasti”, današnjom izmjenom i dopunom Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine”, Vlada je omogućila da izuzetno, uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave odobrena sredstva mogu koristiti i za finansiranje drugih razvojnih projekata koji će doprinijeti privrednom i infrastrukturnom razvoju nerazvijenih jedinica. Prvobitnom odlukom bilo je predviđeno da se iz odobrenih sredstava mogu finansirati isključivo razvojni projekti i obaveze koje su lokalne zajednice navele u obrascu za prijavu na Javni poziv.

Vlada je donijela Pravilnik o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Radi se o subvencioniranju dijela kamatne stope krajnjim korisnicima kreditne linije kod izabrane banke – Bosna Bank International d.d. Sarajevo sa kojom je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata potporu Tuzlanskom kantonu u iznosu 38.928.152 KM dodijeljenu odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om.

Vlada TK je dala saglasnost na isplatu naknade predsjednicima i članovima komisija za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Razredna nastava i drugog ciklusa studija Predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona podržala je Inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za pokretanje aktivnosti na uređenju rada gradskih/općinskih pijačnih prostora. Tim povodom zadužila je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da u okviru svoje nadležnosti u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove preduzme potrebne mjere i aktivnosti u cilju realizacije inicijative u cilju unaprjeđenja stanja na pijačnim
prostorima i uređenja pijace od strane organizatora u skladu sa pozitivnim pravnim propisima po pitanju uslova minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, kao i regulacije nezakonitog poslovanja neregistriranih trgovaca na pijacama. Također je zaduženo resorno ministarstvo da o poduzetim mjerama i aktivnostima upozna Vladu Tuzlanskog kantona, te po potrebi na odgovarajući način u realizaciju istih uključi i Vladu Tuzlanskog kantona.