Nastavljen rast naplate poreznih prihoda i doprinosa u FBiH

0

Vlada Federavije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za septembar 2021. godine i za prvih devet mjeseci ove godine.

U septembru 2021. godine ukupni nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosio je 700,6 miliona KM, što je za 15,1 posto više u usporedbi s septembrom 2020. godine.

U prvih devet mjeseci 2021. godine ukupni prihodi po ovoj osnovi iznosili su 5.938,9 miliona KM i za 11,4 posto su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Uspoređujući sa ukupnom naplatom u razdoblju od 1.1. do 30.9.2019. godine, prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom razdoblju 2021. godini veće je za 195,9 miliona KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod gotovo svake obuhvaćene kategorije prihoda.