Na prodaju tri parcele u Zenici za gradnju proizvodnih pogona

0

Grad Zenica objavio je javni poziv o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u Radnoj zoni Zenica I.

Riječ je o tri građevinske parcele na kojim bi se gradili proizvodni kompleksi.

– Prema urbanističko tehničkim uslovima … planirana je izgradnja proizvodnih kompleksa (mala i srednja preduzeća kao i obrti) sa izgradnjom objekata-hala u kojima će se obavljati proizvodna djelatnost sa pratećim sadržajima (uprava, skladište, magacin i sl.) – stoji u pozivu.

Unutar svake parcele treba predvidjeti dvorišni-manipulativni prostor, koji je potrebno asfaltirati, popločati ili slično, sa formiranjem odgovarajućeg parking mjesta, požarnog  pristupa, te zelenih površina.

Prilaz parcelama omogućen je sa postojeće interne saobraćajnice, locirane sa jugozapadne strane predmetnih parcela, unutar zone. 

Tekst poziva pronađite OVDJE