Na prodaju proizvodna hala u poslovnoj zoni u Ramićima

0

Grad Banjaluka ponudio je na prodaju proizvodnu halu sa pripadajućim zemljištem i elektro-mašinskom opremom u Poslovnoj zoni “Ramići” po početnoj cijeni objekta i zemljišta 6.965.983 KM.

Površina objekta je 30.413 metara kvadratnih, a ukupna površina građevinske parcele je 50.877 metara kvadratnih.

Oglas za prodaju ovih nepokretnosti u svojini grada Banjaluka posredstvom ponovljene licitacije objavljen je danas i biće otvoren do 6. avgusta.

Ponovljena licitacija biće održana 8. avgusta u zgradi Gradske uprave, kojoj su ponuđači dužni dostaviti urednu prijavu za licitaciju.

Na licitaciji mogu učestvovati domaći i strani privredni subjekti, prema principu reciprociteta, koji vrše proizvodnu djelatnost, djelatnost u vezi sa novim tehnologijama, razvojno-istraživačkom i uslužnom djelatnošću.

Srna