Na posao u FBiH se vratila 7.443 radnika

0

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 8. juni 2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 515.050.

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je 5. maja zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 8. juni broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 7.443.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima.