Na kraju januara u Republici Srpskoj smanjena nezaposlenost

0

U Republici Srpskoj na kraju januara nezaposlenost se smanjila za 266 osoba ili 0,32 posto u odnosu na kraj decembra prošle godine, dok se u Federaciji BiH povećala za 1.618 lica ili 0,5 posto, a u Brčko distriktu za 48 osoba ili 0,66 posto.

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH na kraju januara bilo je 415.027 osoba i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 1.400 ili 0,34 posto, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 8.860 osoba ili 2,18 posto, a rast nezaposlenosti uzrokovan je smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije virusa korona, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 12.139 osoba ili 3,01 posto.

Na kraju januara posao je tražilo 119.595 lica ili 28,82 posto koji su sa srednjom stručnom spremom, 110.409 ili 26,6 posto su nekvalifikovani radnici, 131.530 ili 31,69 posto su kvalifikovani radnici.

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH je i 37.971 ili 9,15 posto lica sa visokom stručnom spremom, sa višom stručnom spremom ih je 7.122 ili 1,72 posto, sa nižom stručnom spremom 6.880 lica ili 1,66 posto, a 1.520 ili 0,37 posto su visokokvalifikovani radnici.

U januaru je brisano ukupno 12.831 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, a od ovog broja zaposleno je 6.763 osobe.

Istovremeno je za 10.810 osoba prestao radni odnos, od čega 5.248 žena, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.847 novih radnika.

Srna