Na Ilidži žele žičaru od Vrela Bosne do Igmana

0

Općina Ilidža objavila je javni poziv za izradu dokumentacije potrebne za izradu okolinske dozvole za projekt “Izgradnja kabinska žičara Vrelo Bosne – Golo Brdo” na Igmanu. 

Vrijednost je procijenjena na 30.000 KM, a rok za prijem ponuda je 30. septembar.

Ranije je Općina Ilidža odabrala izvođača koji će izraditi studiju za izdavanje vodne saglasnosti, a vrijednost studije je 2.500,00 KM. Prošle godine je Općinsko vijeće usvojilo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kabinske žičare GLD 8 “Ilidža”, Vrelo Bosne – Golo brdo, te su tako svi uslovi za eksproprijaciju zemljišta ispunjeni, prenosi Dnevni avaz.

Općina Ilidža je zadužena da provede proces eksproprijacije zemljišta, koje se između ostalog nalazi u vlasništvu Općine, nekoliko privatnih lica i firmi.

Najavljujući ranije ovaj projekat načelnik Općine Ilidža i vijećnici su rekli kako će ova žičara pored trebevićke biti pun pogodak i upotpuniti će turističku ponudu u KS, a turistički bi se brže razvijao Igman, otvorile bi se mnoge investicije, te bi bila otvorena i nova radna mjesta.