M:tel isplaćuje 31,2 miliona KM privremene dividende

0

Telekom Srpske a.d. Banja Luka (komercijalni naziv m:tel) isplatiće privremenu dividendu akcionarima u iznosu od 31.220.029,50 КМ, odnosno 0,06353492 KM po akciji, sadržano je u prijedlogu Skupštine akcionara koja je zakazana za 7. decembar 2016. godine. 

Dividenda će se isplatiti akcionarima koji imaju taj status na dan 28.12.2016. godine. 
Isplaćena privremena dividenda bit će uzeta u obzir prilikom usvajanja finansijskih izvještaja za 2106. godinu i donošenja odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu. 

Dobit kompanije m:tel u prva tri kvartala ove godine iznosila je 51,3 mil KM i manja je za 14,3 miliona u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je bila 65,6 mil KM. 

Prema podacima iz finansijskog izvještaja m:tel-a za treći kvartal ove godine ukupni prihodi kompanije iznosili su 347,4 mil KM i smanjeni su za 17,2 miliona u odnosu na prva tri kvartala prošle godine kada su bili 364,6 mil KM. 

Dobit Telekoma Srpske u 2015. godini iznosila je 81.488.875 KM. Prošla godina bila je po rezultatima najslabija od privatizacije društva. U Upravi smatraju da je bilo nekoliko faktora koji su otežavali rad, a prije svega to su pad prihoda u dijelu prepaid usluga, mjere regulatora, nelojalna konkurencija i poteškoće sa lokalnim zajednicama, kao na primjer u Banjoj Luci u pogledu investicione izgradnje.