Monitoring sufinansiranja zapošljavanja pripravnika i Programa javnih radova

0

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović donijela je Odluku o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih podsticajnih mjera iz programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS u 2015. i 2016. sa načinom i kriterijima za realizaciju.

U skladu s Odlukom, vrši se monitoring i evaluacija programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme za 2015. i 2016. i Programa javnih radova za 2016. 

U okviru pojedinačnih poticajnih mjera, vrši se monitoring i evaluacija nad ugovorima o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika potpisanim s poslodavcima, isplata plaća i doprinosa, poštivanje rokova u dostavljanju specifikacija za isplatu plaće i doprinosa ovjerenih kod Porezne uprave, refundacije JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, uvjeti obavljanja pripravničkog staža, te podnesene predstavke i upiti.

U okviru javnih radova, monitoring se vrši nad ugovorima o finansiranju programa javnih radova, isplatama naknada za rad angažovanim osobama, uplatama doprinosa, kao i realizacijom odobrenih projekata.

Monitoring i evaluaciju, u skladu sa Odlukom, vrši tim predstavnika iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ministarstva privrede KS, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva za boračka pitanja KS i Službe za zapošljavanje KS.

Monitoring će trajati do 15. novembra 2016., a informacija o provedenom monitoringu i evaluaciji bit će upućena Vladi i Skupštini KS, saopćeno je iz Pres-službe KS.