MMF raspravlja o zahtjevu BiH za kreditno zaduženje od 550 miliona eura

0

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) na današnjoj sjednici raspravljati će o zahtjevu bosanskohercegovačkih vlasti za odobravanje kreditnog zaduženja u iznosu od 550 miliona eura.

Očekuje se da će Odbor izvršnih direktora MMF-a najvjerovatnije odobriti kreditni aranžman BiH.

Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici koja je održana u utorak već je donijelo Odluku o povlačenju prve tranše Proširenog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu 154.155.170,11 KM i ovlastilo ministra finansija i trezora BiH da izda Promisornu notu i provede potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti za povlačenje prve tranše, piše Klix.

Od sredstava u iznosu 154.155.170,11 KM, dvije trećine alocirano je za budžet Federacije BiH, a jedna trećina za budžet Republike Srpske. Otplatu duga obavljat će entiteti u skladu s važećim zakonskim propisima.

Očekuje se da bi prva tranša trebala biti doznačena BiH 9. septembra 2016. godine, nakon što Izvršni odbor MMF-a 7. septembra ove godine odobri novi Produženi aranžman za BiH.

Novi Produženi aranžman za Bosnu i Hercegovinu vrijedan je ukupno 1.077.030.789,00 KM i bit će odobravan u tranšama u periodu od tri godine.

Javnosti u Bosni i Hercegovini ni danas nije poznat sadržaj Pisma namjeru koje je posljednjih mjeseci bilo predmet raznih spekulacija. Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH i Parlamentu FBiH tražili su u više navrata da se objelodani sadržaj Pisma.

Vlada Federacija BiH još početkom jula zaključila je da Informacija o usaglašenom Pismu namjere za proširenje aranžamana s MMF-om može biti dostavljena Parlamentu FBiH nakon što Pismo namjere potpišu članovi Fiskalnog vijeća BiH i nakon što ono bude dostavljeno Međunarodnom monetarnom fondu.

Ipak, na sjednici održanoj početkom ovog mjeseca Federalna vlada predložila je Parlamentu FBiH donošenje odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu (EEF) s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu do 295.361.333 specijalnih prava vučenja (SDR) ili oko 720.224.000 KM, što je dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za BiH u visini od 443.042.000 SDR (oko 1.080.336.000 KM).

Kako je saopćeno iz Vlade FBiH uz informaciju i Odluku, Vlada će Parlamentu FBiH uputiti i Pismo namjere i Tehnički memorandum. Sredstva kredita bit će korištena za pomoć u provedbi ekonomskih politika s ciljem intenziviranja reformi na unapređenju poslovnog okruženja i privlačenju investicija, otvaranju više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećanju potencijala za rast ekonomije.