MMF odobrio drugu tranšu proširenog aranžmana sa BiH od 74 miliona eura

0

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) danas je zaključio prvi pregled ekonomskog učinka Bosne i Hercegovine (BiH) u okviru Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility – EFF), saopćeno je iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a u Bosni i Hercegovini.

Zaključenjem pregleda, BiH je u okviru EFF-a dobila na raspolaganje iznos od 63,4 miliona SDR (oko 74,6 miliona eura), čime ukupni iznos do sada doznačenih sredstava iznosi 126,8 miliona SDR (149,3 miliona eura). Također, danas je Izvršni odbor zaključio konsultacije po članu IV za 2017. Saopštenje za medije u tom pogledu će biti izdato posebno. Izvršni odbor je odobrio trogodišnji aranžman u okviru EFF-a za BiH 07. 09. 2016. u iznosu od 443,042 miliona SDR (oko 533,3 miliona eura u vrijeme kada je aranžman odobren).

Nakon diskusije Izvršnog odbora, Tao Zhang, zamjenik direktora i vršilac dužnosti predsjedavajućeg Odbora, dao je sljedeću izjavu:

Bosna i Hercegovina je u posljednjih nekoliko godina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i vanjskog debalansa. Vlasti su, također, provele ekonomske politike i strukturalne reforme u sklopu programa koji podržava MMF, uključujući i održavanje fiskalne discipline, očuvanje finansijske stabilnosti i unapređenje poslovnog okruženja. Važno je da vlasti nastave sa naporima u smislu jačanja potencijala za rast i rješavanja strukturalnih slabosti, uz održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti. Došlo je do napretka u provođenju strukralnih reformi, uključujući i harmonizaciju poreznih zakona između entiteta i unapređenje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu. Očekuje se da će nedavno povećanje akciza na gorivo deblokirati vanjsko finansiranje za značajne investicije u infrastrukturu koje će potaći rast. U narednom periodu, vlasti trebaju nastaviti sa naporima na unapređenju poslovnog okruženja reformiranjem tržišta rada i smanjenjem parafiskalnih nameta. Budžeti za 2018. godinu predviđaju kontinuirano smanjenje ukupne potrošnje na plate u odnosu na BDP putem generalnog zamrzavanja plata i ograničenja u zapošljavanju.

Nastaviti s reformama

Na vlasti Međunarodni monetarni fond 700 19 Street, NW Washington, D.C. 20431 USA 4 se apelira da nastave sa reformama u vezi zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i putem funkcionalnih pregleda. Uštede ostvarene na ukupnoj potrošnji za plate treba usmjeriti prema kapitalnim izdacima koji potiču rast. Rješavanje pitanja neizmirenih obaveza u javnom sektoru je ključno za ublažavanje potencijalnih fiskalnih rizika, i odmah treba početi sa reformama putem kojih će se smanjiti akumuliranje neizmirenih obaveza.

Sektor bankarstva je i dalje uglavnom stabilan, ali i dalje postoje određene slabosti i neophodno je biti na oprezu. Ostvaren je hvalevrijedan napredak u modernizaciji pravnog i regulatornog okvira za finansijski sektor putem usvajanja novih zakona o bankama i izmjena i dopuna zakona o agencijama za bankarstvo. Treba što prije donijeti novi zakon o osiguranju depozita. Potrebni su kontinuirani napori u smislu unapređenja koordinacije, saradnje i razmjene informacija među različitim organima koji su nadležni za finansijski sektor da bi se očuvala stabilnost finansijskog sektora.

Fena