Mjesečna inflacija u RS u novembru -0,2%

0

Godišnja inflacija (XI 2023/XI 2022) 3,1%

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su niže za 0,2%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku više za 3,1%.

Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene  na godišnjem nivou zabilježene su u deset, a niže cijene u dva odjeljka.

Najveći godišnji rast cijena u novembru 2023. godine, zabilježen je u odjeljku Ostali proizvodi i usluge 10,4%, usljed viših cijena u grupi Osiguranje u vezi s transpotrom od 12,7%, zatim u odjeljku Namještaj i pokućstvo 6,4%, usljed povećanja cijena u grupi Popravak aparata za domaćinstvo od 23,1%, potom u odjeljku Alkoholna pića i duvan 5,9%, zbog poskupljenja u grupi Pivo od 16,6%.

Slijedi odjeljak Rekreacija i kultura sa povećanjem od 5,6%, usljed viših cijena u grupi Veterinarske usluge i druge usluge za kućne ljubimce od 11,5%, potom odjeljak Restorani i hoteli sa rastom od 5,4%, usljed povećanja cijena u grupi Usluge smještaja od 9,6%, zatim odjeljak Hrana i bezalkoholna pića sa višim cijenama od 5,0%, usljed poskupljenja u grupama Povrće od 16,9% i Mineralna voda i sokovi od 13,3%.

Više cijene od 4,3% zabilježene su u odjeljku Stanovanje, usljed rasta cijena u grupi Toplotna energija od 16,5%, slijedi povećanje od 3,2% u odjeljku Zdravstvo, zbog viših cijena u grupi Zdravstvene usluge od 5,6%, zatim povećanje od 2,3% u odjeljku Komunikacije, usljed rasta cijena u grupi Telefonske i telekomunikacijske usluge od 2,5% i povećanje u odjeljku Obrazovanje od 1,2% zbog viših cijena u grupi Predškolsko obrazovanje od 7,5%.

Niže cijene na godišnjem nivou, u novembru 2023. godine, zabilježene su u odjeljku Prevoz 6,5%, usljed smanjenja cijena u grupi Goriva i maziva za putničke automobile od 12,8% i u odjeljku Odjeća i obuća 6,4%, usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.