Mjesečna inflacija u RS u maju -0,2 posto

0

Godišnja inflacija (V 2024/V 2023) 2,3%

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su niže za 0,2%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku više za 2,3%.

Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u jedanaest, a niže cijene u jednom odjeljku.

Najveći godišnji rast cijena u maju 2024. godine, zabilježen je u odjeljku Restorani i hoteli 6,8%, usljed povećanja cijena u grupi Usluge smještaja od 13,5%, zatim u odjeljku Ostali proizvodi i usluge 4,8%, usljed viših cijena u grupi Usluge lične higijene od 9,3%, potom u odjeljku Alkoholna pića i duvan 4,6%, zbog povećanja u grupi Pivo od 9,3%, zatim u odjeljku Rekreacija i kultura 4,2%, usljed viših cijena u grupi Knjige i udžbenici od 9,0%.

Povećanje od 4,1% zabilježeno je u odjeljku Prevoz usljed viših cijena u grupi Prevoz željeznicom od 21,6%, slijedi odjeljak Zdravstvo sa višim cijenama od 2,7%, zbog povećanja u grupi Medicinski proizvodi, pribor i oprema od 5,7%, zatim odjeljak Namještaj i pokućstvo sa rastom od 2,2%, usljed viših cijena u grupi Popravak aparata za domaćinstvo od 43,4%, dok je u odjeljku Stanovanje zabilježen rast od 2,0%, zbog povećanja cijena u grupi Rente stanara od 16,0%.

Rast od 1,6% zabilježen je u odjeljku Komunikacije, usljed viših cijena u grupi Telefonske i telekomunikacijske usluge od 1,7%, povećanje od 1,3% zabilježeno je u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića, zbog viših cijena u grupi Mineralna voda i sokovi od 9,7% i u grupi Voće od 7,0% i slijedi povećanje od 0,8% u odjeljku Obrazovanje, usljed rasta u grupi Obrazovanje koje se ne definiše prema nivou od 7,9%.

Niže cijene na godišnjem nivou, u maju 2024. godine, zabilježene su u odjeljku Odjeća i obuća 6,8%, zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.