Ministrica Pozder: Otvaranje pregovora sa EU dat će nam ravnotežu između ekonomskih koristi i zaštite naših resursa za buduće generacije

0

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder pozdravila je najavu otvaranja pregovora Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. U saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma navode da prepreke tek predstoje, ali da će u svakoj od njih biti i prilika da domaće institucije kroz EU reformski proces poboljšaju funkcionisanje sistema za svoje građane i građanke.

– Ova će odluka označiti početak strukturiranog procesa u kojem će Bosna i Hercegovina imati obavezu da usklađuje svoje zakone, propise i politike sa standardima EU, poznatim kao „acquis communautaire“. Ovaj proces je rigorozan i zahtijeva da kandidatska država pokaže spremnost i volju da ispuni kriterije EU za članstvo. Dakle, sada više ne govorimo o tri zakona, o četrnaest prioriteta, već o propisima u nizu oblasti. Sada ćemo imati direktne zahtjeve EU prema državi, a samim tim i prema entitetima i kantonima. Otvaranje pregovora sa EU, donijet će nove fondove i mogućnosti da učinkovito planiramo održivi razvoj turizma, kako bismo mudro gospodarili sa svime što smo naslijedili i uspostavili ravnotežu između ekonomskih koristi i zaštite naših resursa za buduće generacije. Podstaknut će ekonomski razvoj, donijet će nova radna mjesta u turizmu, u eko-poljoprivredi, manje otpada u okolišu, a više u reciklaži, samo su neki od benefita koje ćemo imati priliku koristiti – pojašnjava ministrica Pozder.

Ministrica upozorava da je ozbiljan posao pred nama i to kroz 35 pregovaračkih poglavlja koja opisuju napredak kandidatske zemlje i njeno pridržavanje standarda EU.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder

– Proces pregovora je dvosmjerni put koji zahtijeva angažman i saradnju kako od strane EU tako i s naše strane. Dok EU procjenjuje napredak kandidata i pridržavanje kriterija za članstvo, mi moramo pokazati sposobnost da efikasno implementiramo neophodne reforme. U tom kontekstu, Bosna i Hercegovina ma značajne prilike da reformira svoje sektore turizma i životne sredine kroz pregovore. Poglavlje 11 koje se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja, Poglavlje 15 o energetici, Poglavlje 21 o transevropskim mrežama, Poglavlje 22 o regionalnim politikama i koordinaciji strukturnih instrumenata, Poglavlje 27 o okolišu, su sve segmenti kojima ćemo se posvetiti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, razmotriti šta su naše obaveze, gdje su propisi i prakse vezane za nadležnosti ovog resora bitni za proces pregovaranja. Imamo mnogo toga da naučimo, moramo da se pripremimo i moramo da znamo, ovo je tek početak. Broj prepreka i izazova, od ovog dana će samo rasti, ali sve to radimo, prvo da unaprijedimo naš sistem za naše građane i građanke, ali i da pokažemo da smo ozbiljna država spremna da ispuni uslove Evropske unije – kaže ministrica Pozder.

Iz Ministarstva poručuju da će se ispunjavanjem kriterija smanjiti „sivi“ turizam, što će podrazumijevati uvođenje iznajmljivača koji koriste platforme poput Bookinga ili Airbnb u legalne tokove i porezni sistem, te da ćemo „Planom rasta“ EU za zapadni Balkan postati dio jedinstvenog evropskog tržišta, što će nam donijeti nove goste, ali i investicije EU u visini od jedne milijarde eura za našu regiju.

– Primjer susjedne Hrvatske i podaci da je za svaki uloženi euro, dobila 4,5 eura iz budžeta EU, te da je u deset godina članstva u plusu od 10,7 milijardi eura, iz čega su finansirali čak 70 posto ukupnih javnih investicija, jasno nam govore da će naš BDP rasti. Ovim ovih finansijskih povlastica, mogućnosti da investiramo i u oporavak, otpornost, te zelenu i digitalnu tranziciju turizma, morat ćemo usvojiti i znatno strožije prostorno-planske standarde i mjere zaštite okoliša, što će pomoći da se zaustavi nelegalna gradnja i ugrožavanje zdravlja i naših prirodnih resursa – rekla je ministrica Pozder, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turuzma.