Ministri Pozder i Hrnjić u posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save

0

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić posjetili su Agenciju za vodno područje rijeke Save. Predstavnici Agencije su ministrima predstavili unaprijeđeni informacioni sistem voda u Bosni i Hercegovini.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma su saopćili da su glavne odlike novog sistema pravovremena procjena stanja, informisanje javnosti, koordinacija nadležnih organizacija, kao i predviđanje rizika i pretpostavke za brzu i efikasnu komunikaciju i reakciju. Ministri su izrazili zadovoljstvo da smo dobili jedan od najnaprednijih sistema u regiji, koji će svakako pomoći i Vladi FBiH u donošenju odluka u slučajevima eventualnih novih poplava, što je iznimno važno s obzirom na sve veći uticaj klimatskih promjena na prirodne nepogode.

Ministrica Pozder je istakla važnost uključenosti svih nadležnih institucija prilikom pripreme i usvajanja propisa koji uređuju oblast voda i njihove zaštite, kakvi su Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu.

Također, naglašena je potreba dodatnih konsultacija i veće saradnje koja se odnosi na implementaciju ovih i drugih akata na terenu, za što su dogovoreni naredni koraci i dodatni sastanci radnih timova institucija. Međusektorski pristup, novi informacioni sistemi, kao i legislativno, te praćenje najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti podići će efektivnu spremnost da upravljamo vodama, štitimo okoliš i da donosimo adekvatne mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.