Ministar Lakić održao radni sastanak u RMU „Zenica“

0

Na poziv federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića održan je radni sastanak u Rudniku mrkog uglja „Zenica“ u Zenici.

Na sastanku su pored ministra i saradnika učestvovali generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, izvršni direktor za proizvodnju JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, rukovodstvo Rudnika mrkog uglja „Zenica“ u Zenici, te predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Na sastanku je izvršena analiza aktuelne problematike u Rudniku mrkog uglja „Zenica“ u Zenici. Zaključeno je da će se izvršiti usvajanje Odluke o trajnoj obustavi izvođenja rudarskih radova u rudarskom objektu „Stara jama“ u RMU „Zenica“ u Zenici.

Takođe, zaključeno je da se najkasnije do 2. oktobra 2023. godine od Stručnog tima imenovanog od direktora Rudnika mrkog uglja „Zenica“ sačini prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rudniku mrkog uglja „Zenica“, a sve s ciljem optimalizacije brojnog stanja u ovom rudniku.  

Predstavnici JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo su predstavili problematiku sa kojom se suočavaju, a u vezi sa obezbjeđenjem dodatnih sredstava za RMU Zenica, a koja bi koristila za isplatu plate radnicima u ovom rudniku za mjesec august 2023. godine, te koja je jednim dijelom proizvedena i nerealizacijom planiranih proizvodnih rezultata u RMU „Zenica“ za mjesec august i septembar 2023.

Predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH su po pitanju isplate augustovske plate istakli da se, imajući u vidu složenost problematike i ne obezbjeđenje planirane proizvodnje za mjesec august tekuće godine, pokuša iznaći rješenje isplate plata radnicima, a sve u skladu sa odlukom o prestanku rada, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.