Ministar Hrnjić: Usvajanjem Strategije poljoprivrede bliže smo organizovanijem sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u FBiH

0

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina, koju je na posljednjoj sjednici Vlada FBiH utvrdila, predviđa stvaranje sigurnijeg i predvidljivijeg ambijenta za poljoprivredne proizvođače, organizatore otkupa i prerađivače, u kojem mogu jasno vidjeti koje mjere će se provoditi i na koji način.

To bi trebalo olakšati planiranje proizvodnje, prodaje i investiranja, a u konačnici rezultirati zdravim i održivim razvojem poljoprivrednog sektora u cjelini. Strategija sa Prijedlogom odluke o njenom usvajanju upućena je u Parlament FBiH.

– Zadovoljni smo što je Strategija prihvaćena na Vladi i što je upućena Parlamentu FBiH na usvajanje. Ovo je način da poljoprivrednici ostvare svoja prava i ubijeđen sam da  njenim usvajanjem smo korak ka boljem i organizovanijem sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja – kazao je ministar Hrnjić.

Strategija donosi novi pristup razvoju ruralnih područja i povećava obim investicija uz povećanje udjela javnih sredstava u podrškama investiranju. Strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Federaciji BiH u periodu usklađenom s trajanjem aktuelne Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije do 2027. godine, kao i način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanje.

– Dokument stavlja naglasak na podizanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Kao prioritet navodi se i razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organiziranje poljoprivrednika u okviru zadružnih organizacija. Također, pojednostavljuju se i direktna plaćanja. Strategijom se u osnovi održava kontinuitet ciklusa strateškog planiranja razvoja sektora poljoprivrede u Federaciji BiH. U skladu s propisima, resorno federalno ministarstvo pribavilo je mišljenje Federalnog zavoda za programiranje razvoja o provjeri usklađenosti teksta ove strategije sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. Konstatovano je da postoji međusobna usklađenost ova dva razvojna dokumenta, odnosno da se u procesu pripreme ove strategije vodilo računa o razvojnim pravcima i prioritetima na nivou Federacije BiH, uključujući i Okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH – navedeno je u saopćenju Ministarstva.

Također je osigurano provođenje nezavisne prethodne (ex-ante) evaluacije nacrta strategije s ciljem utvrđivanja kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog dokumenta, ali i mogućnosti provedbe strateških dokumenta i osiguravanje njihove usklađenosti s pravnim okvirom u FBiH.

Strategija nastoji preuzeti nova rješenja iz relevantnih uredbi Evropske unije, što znači da se pojavljuju nove ili drugačije mjere poljoprivredne politike za koje je potrebno stvoriti preduslove za njihovu provedbu. Navedeno je i da će usvajanjem strategije biti potrebno donijeti nove zakone o poljoprivredi i o novčanim podsticajima u ovoj oblasti.

– Inače, na izradi strategije radilo je osam radnih grupa u kojima su bili angažirani profesori s poljoprivrednih fakulteta i zavoda. Ove radne grupe su prema prethodno definiranim temama (voćarstvo i vinogradarstvo, ratarstvo i povrtlarstvo, animalna proizvodnja, prehrambena industrija, prirodni resursi, poslovno okruženje, ruralni razvoj i ribarstvo) sačinile nacrt teksta u skladu s projektnim zadatkom i predlošcima koje je kao osnovu rada definirao centralni tim za izradu strategije – navode iz Ministarstva.

U fazi izrade ove strategije, istakli su iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavljene su i sve potrebne propisane konsultacije sa zainteresiranom javnošću. Strategija je, sredinom prethodne godine, povučena iz parlamentarne procedure kako bi dodatno bila dorađena i usaglašena, te je proveden dodatni krug konsultacija sa zainteresiranom javnošću. Očekuje se da Strategija bude razmatrana na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.