Ministar Delić povodom usvajanja Strategije zapošljavanja u FBiH: Dokument važan za uravnotežen ekonomski rast

0

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom usvajanja Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030.) na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, saopćilo je da sada predstoji osiguranje sredstava u budžetima i realizacija ciljeva iz ovog dokumenta. Iz Ministarstva navode da se Strategija zapošljavanja sastoji iz tri dijela.

U prvom je analizirana situacija na tržištu rada u FBiH, u drugom su utvrđene politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, a u trećem predstavljeni operativni aspekti koji se tiču implementacije politike zapošljavanja.

– Strategija zapošljavanja u FBiH kroz četiri strateška cilja nastoji doprinijeti povećanju lične zapošljivosti, razvijanju i unapređenju usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osiguranju uključivanja na tržište rada teško zapošljivih kategorija kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnaživanju upravljanja tržištem rada i povećanju kapaciteta za provođenje politika – saopćeno je iz Federalnog ministarstva.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da, u kontekstu Federacije BiH, Strategija zapošljavanja ima dodatnu važnost zbog njene specifičnosti i dinamike, a s obzirom da FBiH obuhvata deset kantona s različitim socioekonomskim karakteristikama.

– S tim u vezi, fokusiranje na strategije zapošljavanja koje smanjuju regionalne razlike i pružaju jednake prilike za razvoj važno je za uravnoteženi ekonomski rast. Osim toga, promovisanje obrazovanja i vještina koje su relevantne za potrebe tržišta rada u FBiH ključno je za jačanje konkurentske sposobnosti radne snage, a fokusiranje na programe i politike koji ciljaju smanjenje nezaposlenosti mladih ljudi u FBiH, uključujući obuke, mentorstvo i podršku samozapošljavanju neizostavno su važni za zadržavanje mladih stručnjaka u BiH – kazao je ministar Delić.

U svom izlaganju u Domu naroda, ministar je naveo da Strategija prepoznaje Garanciju za mlade kao potpuno novi model zapošljavanja mladih koji izlaze iz sistema obrazovanja i onih koji su ostali bez zaposlenja.

– Garancija za mlade garantuje pronalazak posla u roku od četiri mjeseca od prijave na evidenciju nezaposlenih i kao takva je mehanizam kojim ćemo, nadam se, zaustaviti odlazak mladih iz ove zemlje. Mladi koji uđu u proces Garancije za mlade imaju jednu od četiri mogućnosti i to: zapošljavanje, kontinuirano osposobljavanje, praksu ili pripravnički staž, a njen cilj je i skraćivanje čekanja prvog zaposlenja na maksimalno četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka trenutnog zaposlenja – istakao je ministar Delić.

Iz Federalnog ministarstva podsjećaju da je pilot faza provođenja Garancije za mlade počela u općinama Visoko i Čitluk, putem kantonalnih službi za zapošljavanje, nakon čega bi se, kako se ističe u saopćenju, isti model trebao primijeniti na prostoru cijele Federacije.

Ministar Delić je dodao i da je cilj Garancije za mlade smanjenje nezaposlenosti i neaktivnosti mladih.

– Njenim provođenjem, države članice i kandidatkinje za članstvo u EU obavezuju se da će osigurati da svi mladi dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, učenje kroz rad ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja – kazao je ministar.

Također je istakao da Strategija zapošljavanja prepoznaje i ekonomiju brige koja je model kojim se na tržištu rada nastoje prepoznati neplaćene usluge koje uglavnom obavljaju žene, a koje prema dostupnim istraživanjima uzimaju veći udjel u procentu nezaposlenih, i to u kategoriji teže zapošljivih osoba.

– Želim naglasiti i to, posebno danas kad smo ozvaničili početak kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, da ova Strategija prepoznaje model ekonomije brige, odnosno prepoznavanja svih neplaćenih poslova koje žene svakodnevno obavljaju u svojim domaćinstvima. Mi se u porodici ponašamo i podrazumijevamo da žena mora posvetiti pažnju kućnim poslovima i brizi o djeci i starijima kao da nema profesionalne obaveze, kao da ne radi, a istovremeno od žene na radnom mjestu očekujemo da radi kao da nema porodicu. Kroz model ekonomije brige mi se nadamo da ćemo to promijeniti i da će se neplaćeni poslovi moći vrednovati i učiniti vidljivijima – naglasio je ministar Delić.

Iz Ministarstva ističu da Strategija prepoznaje i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih kojim će se nastojati reformirati zavodi i službe za zapošljavanje, te razdvojiti evidencije aktivnih od pasivnih tražilaca posla.

– Sve zajedno trebalo bi u narednih sedam godina doprinijeti poboljšanju situacije na tržištu rada u Federaciji, a samim tim i u Bosni i Hercegovini. Strategija zapošljavanja u FBiH je bogata sadržajima i povezuje sve aktivnosti iz oblasti zapošljavanja pokrenute u Ministarstvu za mandatni period do 2026. godine, kao i ukupno strateško razdoblje – saopćeno je iz Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.