Ministar Delić: Dopune Pravilnika smanjuju zloupotrebe i fiktivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom

0

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je, s ciljem pojačane kontrole i preciziranja nadzora nad radom privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nadzora nad zakonitošću rada, općih akata i stručnog rada ustanova, privrednih društava, zaštitnih radionica i radnih centara. Dopunjenim pravilnikom se precizira i proširuje nadzor nad zakonitošću rada privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U saopćenju Ministarstva je navedeno da je Pravilnik dopunjen kako bi bio reguliran nadzor nad kontinuitetom u ispunjavanju uvjeta za zadržavanje statusa privrednog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Također, iz Ministarstva pojašnjavaju da su dopunjenim propisani detaljni postupci i dokumentacija koju privredna društva trebaju dostaviti, a kako bi dokazala kontinuitet u ispunjavanju uvjeta. Ovaj pravilnik precizira i postupak koji će se primijeniti ukoliko privredno društvo prestane ispunjavati uvjete za zadržavanje statusa privrednog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Shodno dopunama, nadzor nad ispunjavanjem uvjeta svih privrednih društava koja su stekla status privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom vršit će se najmanje jednom godišnje. Dopunjeni pravilnik, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

– Cilj ovog pravilnika je smanjenje zloupotreba i fiktivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom kako bi se pospješilo stvarno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nadamo se da će njegova primjena doprinijeti većoj transparentnosti i ispravnosti u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom, te osigurati da sredstva i resursi namijenjeni za ove svrhe budu iskorišteni na najbolji mogući način – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Ministar je dodao da se radi o privremenom rješenju, te da se dugoročno i sistemsko rješavanje ovih problema očekuje donošenjem novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kojeg je Ministarstvo pripremilo i pustilo u proceduru, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.