Milkos se povlači sa berze

0

Sarajevski proizvođač mlijeka, kompanija Milkos, promijenit će oblik iz dioničkog društva (d.d.) u društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.).

To znači da Milkos više neće biti berzanska kompanija niti će se njenim dionicama moći trgovati.

Ovu odluku donio je Nadzorni odbor kompanije 22. maja, piše BiznisInfo. 

Jedini vlasnik Milkosa je kompanija Teloptic.

Osim toga, Teloptic je donio odluku da pripoji kompaniju Agrofarma Kalesija. Agrofarma, čiji je vlasnik Teloptic, već godinama otežano posluje sa nagomilanim gubicima iznad visine kapitala.

Cjelokupna imovina, prava i obaveze Agrofarme bit će prenesene na Teloptic.