Milionska dugovanja GRAS-a: UIO BiH zaplijenila 12 tramvaja

0

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) zaplijenila je i blokirala Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću (KJKP) GRAS 12 tramvaja, potvrdio je za Faktor ministar saobraćaja KS Mujo Fišo.

– Ova blokada ni jedan postotak ne utiče na odvijanje tramvajskog saobraćaja u glavnom gradu, jer ima dovoljno tramvaja na ulicama – naglasio je ministar Fišo.

Dodao je da su u toku pregovori za kreditno zaduženje kojim će zatvoriti dugovanja GRAS-a prema UIO BiH.

– Do 15. augusta ćemo od neovisne revizorske kuće dobiti rezultate koji će pokazati daljnje smjernice – pojasnio je ministar Fišo i dodao da se radi o proceduri koja duže traje i ne može se za tako kratko vrijeme završiti.

Istaknuo je i to da se javnom gradskom prijevozu ranije nije posvećivalo dovoljno pažnje zbog čega je sve došlo na naplatu ovoj vladi.

-Uradit ćemo sve kako bi prijevoz doveli na evropski nivo – rekao je ministar Fišo.

Kontaktirali smo i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od kojih smo saznali da je GRAS sa ukupnim dugom u iznosu od 17,2 miliona KM, najveći dužnik po osnovu PDV-a.

– Pomenuti obveznik je ranije imao reprogram plaćanja svog duga, koji je bio odobrem rješenjem UIO od 12.05.2014. godine i to na ukupan iznos duga od 8.717.779 KM – pojasnili su iz UIO BiH i dodali:

– S obzirom da obveznik nije podmirivao obaveze po repogramu duga u ratama, kao ni obaveze iz tekućih PDV prijava, Uprava je 10.04.2015. godine ukinula rješenje kojim je bilo odobreno plaćanje duga u ratama za pomenutog obveznika, te 14.04.2015. godine godine pokrenula izvršni postupak pred Opštinskim sudom u Sarajevu. Neime, prilikom odobravanja reprograma za plaćanje duga u ratama GRAS je Upravi za indirektno oporezivanje u zalog ponudio pokretnu imovinu (tramvaje i autobuse), gdje je Uprava u registru zaloga upisala založno pravo, te je pokrenula izvršni postupak pred nadležnim sudom.

Licitacija na kojoj je trebala biti održana prodaja imovine predizeća GRAS d.o.o. Sarajevo odgođena na zahtjev Vlade Kantona Sarajevo, kao većinskog vlasnika ove firme, da se da dodatni rok od dva mjeseca kako bi se pribavila kreditna sredstva za plaćanje duga po osnovu PDV-a.

– S obzirom da su pomenuta dva mjeseca prošla te da se nije riješilo pitanje duga Uprava je opet pred nadležnim sudom pokrenula izvršni postupak za prodaju imovine date u zalog prilikom sklapanja Ugovora o reprogramu duga i taj process je u toku – naglasili su iz UIO BiH i dodali:

Kako dug kompanije GRAS d.o.o. iz dana u dan raste Grupa za prinudnu naplatu UIO u Regionalnom centru Sarajevo u skladu sa Zakonom o postupku prinudne naplate preduzima sve daljnje korake za naplatu dugovanje. Tako je kod pomenutog obveznika UIO u nekoliko navrata zaplijenila novac na računu banke u iznosu od nekoliko stotina hiljada KM, te je izvršila i blokadu 12 tramavaja koji ranije nisu bili upisani kao založno pravo u registru zaloga. Tako će UIO i u narednom period u skladu sa zakonskim okvirima koji definušu potpuak prinudne naplate uraditi sve korake u cilju naplate dugovanja. Inače kompanija GRAS d.o.o. prvi put je ušla u postupak prinudne naplate zbog neplaćanja PDV-a još 2008. godine. (Faktor)