Mikrokrediti: Ko najviše profitira a ko je gubitaš

0

Ukupan finansijski rezultat (zarada) mikrokreditih organizacija (MKO) u Federaciji BiH za period od januara do kraja septembra 2019. godine bio je pozitivan i iznosio je 16 miliona KM.

To je približno na istom nivou kao i u istom periodu 2018. godine, odnosno manje je za iznos od 0,2 miliona KM ili 0,9 posto. Najviše novca zaradili su MKF Partner Tuzla – 5,2 miliona maraka, i MKF EKI Sarajevo – 4,7 miliona KM, piše BiznisInfo.

Najveći gubitaš je MKD Iutecredit BH d.o.o. Sarajevo koji je u devet mjeseci imao minus od skoro milion KM.

U FBiH je zaključno sa 30. septembrom 2019. godine dozvolu za rad imalo 14 MKO, od toga 11 mikrokreditne fondacije (MKF), i tri mikrokreditna društva (MKD).

Od toga je jedno MKD koje je dozvolu dobilo u trećem kvartalu 2019. godine još uvijek nije bilo počelo sa radom. Riječ je o MKD Credo centar d.o.o. Mostar, koje je dobilo dozvolu za rad i osnivanje 12.09.2019. godine.

Podaci o poslovanju MKO u FBiH za devet mjeseci 2019.

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 622,6 miliona KM i za od 42,3 miliona KM ili 7,3% je veća u odnosu na  kraj 2018. godine.

Ukupni neto mikrokrediti iznose 493,4 miliona KM, i veći su za 39,4 miliona KM ili 8,7% u odnosu na kraj 2018.

MKD su iskazala neto dobit u iznosu od 3,8 miliona KM. MKF su iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 12,2 miliona KM.

Sa 30.09.2019. godine u mikrokreditnom sektoru FBiH zaposleno je 1.510 osoba, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH.