MG Mind objavio ponudu za preuzimanje Nove Banke

0

Komisija za hartije od vrijednosti RS odobrila je komaniji MG Mind iz Mrkonjić Grada ponudu za preuzimanje Nove Banke Banja Luka.

Odmah nakon toga MG Mind je javno objavio ponudu.

Ova kompanija trenutno je vlasnik 64,54 posto dionica Nove Banke, a ponuda se odnosi na preostale dionice.

U ponudi za preuzimanje, obavezali su se da će svaku dionicu platiti 0,5 KM.

Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu.