MG Mind povećao udio u Novoj Banci

0

MG Mind iz Mrkonjić Grada stekao je dodatnih 30 miliona dionica Nove Banke Banja Luka. Riječ je o udjelu od 22,3 posto, tako da MG Mind sada ima 86,8 posto kapitala u ovoj banci, piše BiznisInfo. 

Dionice je platio platio po 0,5 KM, odnosno ukupno 15 miliona KM.

Osnovni kapital emitenta Nova banka a.d. Banja Luka iznosi 134.637.768 KM, a podijeljen je na isto toliko dionica nominalne vrijednosti 1 KM.

Ponudilac je 23. oktobra objavio javnu ponudu za preuzimanje dionica Nove banke a.d. Banja Luka.

Na dan objave ponudilac “MG Mind” d.o.o. Mrkonjić Grad bio je vlasnik 86.899.378 dionica emitenta, odnosno 64,5 posto od ukupnog broja. Ponuda je istekla 23. novembra 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne ponude deponovano je 30.028.113 dionica, što predstavlja 22,3 posto od ukupnog broja.

Deponovane dionice ponudilac je isplatio i preuzeo u zakonskom roku.

Na dan završetka ponude za preuzimanje, ponudilac je vlasnik ukupno 116.927.491 dionica, što predstavlja 86,8 posto.

D. Sinanović