Memorandum o saradnji: Ubrzanje carinskog postupka i protoka roba

0

U Upravi za indirektno oporezivanje danas je potpisan Memorandum o međusobnoj saradnji između Uprave i ostalih agencija u Bosni i Hercegovini u cilju ubrzanja carinskog postupka i protoka roba, uz način da roba koja ulazi u Bosnu i Hercegovinu bude potpuno sigurna i pod kontrolom, saopćeno je iz UIO BiH, piše novinska agencija Patria.

Memorandum je potpisan sa Uredom za veterinarstvo BiH, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH, Agencijom za nadzor nad Tržištem BiH, Agencijom za sigurnost hrane BiH, Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Inspektoratom Brčko Distrikta BiH.

Memorandum su potpisali direktori pomenutih agencija iz cijele Bosne i Hercegovine. Memorandum ima za cilj da ubrza i pojednostavi inspekcijske i carinske procedure, smanji formalnosti, uspostavi i unaprijedi razmjenu podataka i dokumenata između potpisnica memoranduma, ali i da putem UIO ostvari koordinaciju i uspostavi prekograničnu razmjenu podataka između BiH i zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma. Tekst memoranduma pripremljen je uz pomoć EU SEED Projekta.

Ovaj memorandum je prva faza procesa olakšavanja trgovine između CEFTA Strana. Druga faza je potpisvanje CEFTA Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine između CEFTA Strana, koji se planira prihvatiti u decembru 2016. na ministarskom sastanku.

Dodatni protokol 5 ima za cilj pojednostavljenje procedura u svim fazama carinjenja i razmjene podataka, utvrđivanje načina i obaveza razmjene podataka među carinskim organima između CEFTA Strana, te uzajamno priznavanje Programa ovlaštenih privrednih subjekata uz određene uvjete.